Sprijinul pentru cresterea competitivitatii industriale poate ajunge la 90.000 E

Hotararea actualizeaza valoarea sumei maxime ce poate fi acordata de la bugetul de stat unui beneficiar al Programului (agenti economici cu activitatea principala industrie prelucratoare, care indeplinesc o serie de conditii de eligibilitate). Astfel, suma maxima ce poate fi acordata unui beneficiar, pentru un interval de pana la 3 ani este egala cu echivalentul a 90.000 euro (fata de 50.000 euro anterior), cu plata esalonata, pe baza de documente justificative.