Sprijinul pentru cresterea competitivitatii industriale poate ajunge la 90.000 E


Intră acum și în grupul de

Hotararea actualizeaza valoarea sumei maxime ce poate fi acordata de la bugetul de stat unui beneficiar al Programului (agenti economici cu activitatea principala industrie prelucratoare, care indeplinesc o serie de conditii de eligibilitate). Astfel, suma maxima ce poate fi acordata unui beneficiar, pentru un interval de pana la 3 ani este egala cu echivalentul a 90.000 euro (fata de 50.000 euro anterior), cu plata esalonata, pe baza de documente justificative.

Suma minima ce poate fi alocata de la bugetul de stat pentru un proiect este de 5.000 euro (fata de 2.500 valoare anterioara).

Hotararea stabileste modalitatea de finantare a proiectelor acceptate de Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, care se incadreaza in activitatile prevazute la art. 3 lit a-e din HG nr. 357/2004. Astfel, proiectele privind:

a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu;
b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau sistemelor de management al securitatii informatiei;
c) dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora, dupa caz;
d) certificarea produselor;
e) executarea de modele experimentale, prototipuri, asimilari de noi tehnologii care se realizeaza de agentii economici pe baza rezultatelor unitatilor de cercetare-dezvoltare romanesti;
vor fi finantate 65% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 35% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, atunci cand acestia sunt intreprinderi mici si mijlocii, definite conform art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

In privinta conditiilor de eligibilitate ce trebuiesc indeplinite cumulativ de catre beneficiarii programului a fost introdusa si aceea de a realiza profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situatii financiare anuale transmise si inregistrate la administratia teritoriala a Ministerului Finantelor Publice.

Totodata, in categoria de activitati finantate de la bugetul de stat in cadrul programului a fost inclusa si cea referitoare la obtinerea etichetei ecologice pentru produse.


Intră acum și în grupul de