ACHIZITIE PUBLICA


Intră acum și în grupul de

cu sediul i® Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

intenTioneazA sA achiziTioneze prin procedura de achiziTie publicA (licitaTie deschisA) urmAtoarele produse

Erbicide
– GOAL 2E -53 L
– ROUNDUP – 180 L
– FUSILADESUPER – 40 L
– PIVOT – 4 L (pentru herghelia RAdAuTi)
– RIVAL STAR – 0,7 kg (pentru herghelia RAdAuTi)


Insecticide
– FASTAC 10EC – 234 L
– FASTER 10CE – 34 L
– MESUROL 4G – 3 KG
– PYR1NEX 20EC – 108 L
– COUNTER 5G – 690 KG
– KARATEZEON – 18 L
– SUMIALPMA 0.5ULV – 153 L
– SUPERSECT 10EC -4 L
– SINORATOX 35CE – 40 L
– SINOLINTOX 1OC – 2500 KG

Momeli
– PROTECT B – 52 KG
– STORM B – 16 KG

AdjuvanTi
– NU FILM 17 -390L

Fungicide
– PREVICUR 607 SL – 13 L
– RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 15 KG

Feromoni
– Feromoni Atratyp – 24000 buc
– Feromoni Atrachalc – 5400 buc
– Feromoni Atravir – 122 buc
– Panouri cu adeziv – 122 buc
– Clei pentru omizi – 150 kg

HranA pentru pAstrAv
– Storter 0-0,2 mm – 30 kg
– Storter 0,2-0,6 mm – 60 kg
– Storter 0,5-1,0 mm – 400 kg
– Storter l mm – 500 kg
– Storter l ,5 mm – 300 kg
– Storter 2 mm – 1000 kg
– Storter 3 mm – 2000 kg
– Storter 3,5 mm – 3000 kg
– Storter 4,5 mm – 2500 kg
TOTAL 9790 kg

LicitaTia va avea loc la sediul DirecTiei Silvice Suceava, i® data de 16.03.2005, ora 10:00.
Ofertele se vor depune i® plic i®£his la secretariatul DirecTiei Silvice Suceava cu menTiunea „OfertA licitaTie” pi®¦#259; la data de 15.03.2005.
Vor fi menTionate: preTul tarA TVA i® EURO, valabilitatea omologArii produsului, data fabricArii, termen de garanTie, condiTii de pAstrare, mod de ambalare si utilizare, mAsuri de protecTia muncii, buletin de analizA, autorizaTie de funcTionare, ambalarea i® recipiente de l l sau de l kg, sursa de aprovizionare, etc. pentru produsele ce se vor livra.
Termen de asigurare a aprovizionArii 25.03.2005.
Transportul va fi asigurat de cAtre furnizor la sediul beneficiarului.
RelaTii suplimentare privind caietul de sarcini se pot obTine de la Biroul Vi®¦#259;toare – tel: 0230/216.842, 0744/550.263, Biroul PazA si ProtecTie tel: 0230-216.842, 0744-792.023 ?i Biroul ProducTie-Marketing tel: 0230/521.641,0745/767.767.


Intră acum și în grupul de