Ciorile nu-l mai deranjeaza pe maestrul Ion Irimescu

Potrivit unui comunicat al PrimAriei FAlticeni, pentru a se ajunge la cuiburile din vIrful copacilor, au fost folosite utilaje ale Electrica. AceeaSi sursA a precizat cA angajaTii de la salubritate au acTionat cu prAjini speciale, pentru a smulge Si distruge cuiburile. In comunicat se mai spune cA acTiunea s-a derulat cu greutate din cauza vIrstei copacilor Si a crengilor dese care Impiedicau ascensiunea braTului hidraulic al utilajului. PrimAria FAlticeni apreciazA cA In urma acestei acTiuni vor avea liniSte bolnavii din saloanele Spitalului Municipal, maestrul Ion Irimescu, personalul muzeului, dar Si pacienTii din SecTia de Copii a unitATii spitaliceSti.