Videoconferinta pe probleme de turism intre Suceava si Vall da€┢ Aosta(Itali

Prefectul Orest Onofrei a declara luni cA videoconferinTa Italia- Suceava va avea loc joi 21 aprilie la propunerea italienilor care cautA punTi de colaborare pe linie de turism. La videoconferinTA vor participa reprezentanTi ai Prefecturii, Consiliului JudeTean Si ai PrimAriei municipiului Suceava, pe de o parte Si reprezentanTi ai Consiliului Regional Val d` Aosta precum Si doi europarlamentari italieni de cealaltA parte. Onofrei a declarat cA are aprobarea Serviciului de TelecomunicaTii Speciale pentru utilizarea echipamentelor necesare realizArii videoconferinTei care nu au mai fost folosite In ultima vreme. Este pentru prima datA cInd sistemul de videoconferinTe este folosit pentru ca judeTul Suceava sA stabileascA relaTii de colaborare Intr-un anumit domeniu cu alte zone din Europa.