ANUNŢ concurs ocupare posturi vacante Centrul Cultural “Bucovina”

CENTRUL CULTURAL „BUCOVINA”  cu sediul în localitatea Suceava, str. Universității, nr.48,  județul Suceava  organizeazã concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante  corespunzătoare  funcțiilor  contractuale de conducere  după cum urmează:

Două posturi vacante de director gr. II

  1. Unul pentru  Direcția Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”
  2. Unul pentru Direcția Școala de Arte “Ion Irimescu”

Condițiile  de participare pentru cele două posturi sunt:

cetăţenie română;

– fără antecedente penale;

– cunoașterea limbii române vorbit şi scris;

– vechime în specialitate minim 5 ani ;

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: arte, științe sociale și politice, științe umaniste și științe economice.

Un post  vacant de șef atelier gr. II  la  Compartimentului Artă contemporană din cadrul Directiei CCPCT.

Condiții de participare :

cetăţenie română;

– fără antecedente penale;

– cunoașterea limbii române vorbit şi scris;

– minim 2 ani vechime în muncă după absolvirea studiilor;

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile:    arte, științe sociale și politice, științe umaniste și științe economice.

Conform  HGR. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura la sediul Centrului Cultural “Bucovina“ din Suceava, str. Universității, nr.48, etajul III,  după cum urmează:

Proba eliminatorie, verificare cunoștințe operare PC în data de 16.06.2015, ora 11.00

Proba scrisă în data de  19.06.2015,  ora 11.00

Interviul se va susține în maxim 4 zile lucrătoare  de la data susținerii probei scrise.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs pâna la data de inclusiv  29.05.2015, ora  14.00 la sediul instituției.

Relaţii suplimentare la sediul: din str. Universității nr. 48, persoana de contact: Mariana Corina Scîntei  telefon/fax: 0230 551372  sau 0230530136  E-mail : corinascintei@yahoo.com