Tariceanu vrea ca Alianta PNL-PD sA se transforme In partid politic

Aflat la Suceava la ConferinTa judeTeanA de alegeri, TAriceanu a vorbit despre necesitatea transformArii AlianTei D.A. (PNL-PD) Intr-un partid politic arAtInd cA actul de guvernare trebuie sA ne TinA strInSi. El a spus cA timp de un an Si jumAtate AlianTa a funcTionat foarte bine Si le-a cerut membrilor de partid sA reflecteze pe tema fuziunii. MeritA o reflecTie foarte serioasA ca actuala AlianTA, care a reuSit sA cAStige alegerile, sA primeascA o valenTA suplimentarA In viitor. Am avut o alianTA care a funcTionat farte bine pInA la alegeri, timp de un an Si jumAtate, Si aceastA alianTA s-a consolidat. Actul de guvernare trebuie sA ne TinA strAnSi, In continuare. FArA unitate nu vom reuSi. Problema la care vA rog sA reflectaTi cu toTii Si la care Si eu mA gAndesc foarte serios este posibilitatea unei fuziuni, In perspectivA, cu Partidul Democrat. Sigur cA acest lucru nu este o problemA unilateralA, trebuie ca Intr-o cAsAtorie sA vrea ambii soTi, dar eu cred cA noi trebuie sA arAtAm In mod clar disponibilitatea noastrA pentru un astfel de proiect politic, a declarat liderul liberal. TAriceanu a amintit cA Congresul PNL s-a Incheiat cu o rezoluTie care aratA disponibilitatea PNL pentru o fuziune In perspectivA cu PD. In opinia premierului, fuziunea este un act de viziune politicA Si de responsabilitate. Vreau sA reiterez, IncA o datA, aceastA disponibilitate din punctul meu de vedere Si sper Si din punctul dumneavoastrA de vedere. E un act de viziune politicA, e un act de responsabilitate la care meritA sA ne gAndim cu toTii foarte serios, pentru ca In viitor sA putem face faTA nu ca douA partide separat cu un adversar care, sigur, astAzi traverseazA o perioadA dificilA, mA refer la PSD, ci sA facem faTA ca un partid unit In aSa fel IncIt In RomAnia PSD sA aibA Intr-adevAr o contrapondere permanentA, solidA Si coerentA. Si aceastA contrapondere ar putea sA fie datA de viitorul partid unit, a Incheiat TAriceanu.