Un sucevean cere Prefecturii bani pentru a-Si pune dinTii

El a declarat ieri cA In scrisoarea InaintatA Prefecturii respectivul cetATean nu oferA detalii asupra ImprejurArilor In care Si-a pierdut dinTii InsA precizeazA cA este vorba de maxilarul superior. Nu este pentru prima datA cInd pe adresa Prefecturii Suceava sosesc solicitAri care nu au nici o legAturA cu atribuTiile instituTiei al cArei principal rol este acela de a veghea la respectarea legalitATii In judeT. Nu cu mult timp In urmA un sucevean cerea sprijin pentru a intra In posesia cheilor de la apartament care se aflau la soTia sa cu care era In divorT, iar un altul cerea ajutor financiar pentru a-Si putea cumpAra o bucatA de teren pe care sA construiascA un grajd pentru vite. MultA lume nu Stie care sunt atribuTiile Prefecturii Si care este rolul ei Si probabil va trebui sA demarAm o campanie de informare a cetATenilor pe aceastA temA, a declarat BAiSanu.