Ludovic Abitei a demisionat din PRM nedorind sa aleaga intre Vadim si Ciontu

In demisia pe care a Inaintat-o miercuri preSedintelui PRM Suceava, Gheorghe Acatrinei, AbiTei aratA cA s-a Inscris In PRM In mai 1992, fiind membru al Consiliului NaTional Si al Comitetului Director precum Si deputat PRM In mandatul 2000 a€“ 2004. IntrucAt nu doresc sA particip la o alegere (decizie) forTatA, nici In favoarea domnului Corneliu Vadim Tudor, ce dovedeSte IncA o datA (oare pentru a cAta oarA) cA pentru domnia sa statutul este doar o hArtie mAzgAlitA, voinTa-i personalA fiind mai presus decAt orice reglementare legalA, dar nici In favoarea domnului Corneliu Ciontu, care sub masca reformArii partidului promoveazA cu IncApATAnare obsesivA, tinere speranTe ca dumneavoastrA ( Gheorghe Acatrinei, om de aproape 77 de ani, pentru care timpul psihoa€“social s-a oprit In decembrie 1989, – probabil educaTia de la Stefan Gheorghiu pAtrunzAndu-vA pAnA In genom), solicit scoaterea mea din evidenTele partidului mai sus menTionat, IncepAnd cu data prezentei demisii, precizeazA dl Ludovic AbiTei. Domnia sa a fost preSedinte al organizaTiei PRM Suceava In perioada 1994 -1995 Si In perioada august 2000 – noiembrie 2003, cAnd conducerea a fost preluatA de fostul senator Gheorghe Acatrinei.