Drumul judetean Frasin-Brosteni inchis din cauza alunecarilor de teren

PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a anunTat cA In zona afectatA se lucreazA pentru consolidarea versantului Si refacerea carosabilului.

Din cauza ploilor torenTiale InsoTite de grindinA, In oraSul Liteni au fost calamitate 400 de hectare de culturi agricole. Tot din cauza furtunii au fost afectate acoperiSurile de pe douA case Si o unitate ScolarA din Liteni, Si a fost IntreruptA alimentarea cu energie electricA a principalelor obiective din centrul comunei RISca.

In comuna CiocAneSti au fost inundate ale trei gospodArii, iar In comuna Crucea au fost distruse trei drumuri comunale.