Avertismentul APM Suceava legat de depozitele de deşeuri de la Moara şi Pojorâta

Operaţiile de relocare a deşeurilor din spaţiile temporare de stocare în noile depozite de la Moara şi Pojorâta vor genera costuri foarte mari din bugetele locale, avertizează Agenţia pentru Protecţia Mediului(APM) Suceava.

Într-un raport prezentat, joi în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, se arată că autorităţile administraţiei publice locale, responsabile cu managementul deşeurilor municipale şi asigurarea implementării obligaţiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la UE, se confruntă cu o sarcină dificilă cauzată în principal de lipsa unei alternative viabile de eliminare a deşeurilor, deoarece depozitele zonale Moara şi Pojorâta nu sunt încă funcţionale.

deseuri

„În prezent deşeurile sunt stocate temporar pe cinci spaţii de stocare autorizate, iar după punerea în funcţiune a noului sistem, deşeurile din spaţiile temporare vor fi relocate în noile depozite şi zonele respective ecologizate. Aceste operaţii vor antrena costuri foarte mari din bugetele locale”, se arată în raportul APM.

În documentul citat se  mai menţionează că deşi s-a comunicat în scris Consiliului Judeţean Suceava necesitatea urgentării punerii în funcţiune a depozitului Moara şi a solicitării din timp a autorizaţiei integrate de mediu având în vedere faptul că procesul emiterii acesteia este de durată şi că autorizaţia se poate transfera ulterior către operatorul care va câştiga licitaţia, APM Suceava nu a primit încă nici un răspuns.

„Îndeplinirea ţintelor naţionale de valorificare şi reciclare este strict condiţionată de implementarea colectării selective a deşeurilor, care încă nu este foarte eficientă. În prezent, nici fracţiunea biodegradabilă din deşeurile municipale nu este colectată selectiv în vederea compostării, containerele pentru compostarea individuală în mediul rural urmând a fi distribuite la punerea în funcţiune a proiectului <<Sistem de Management Integrat al Deşeurilor>>”, se mai arată în raportul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.