Vasile Ilie este noul presedinte al ATOP Suceava

FuncTia de preSedinte al ATOP Suceava a rAmas vacantA dupA ce preSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a demisionat pentru a evita o situaTie de incompatibilitate.

In SedinTa CJ de joi deliberativul ISi va desemna un nou reprezentant In ATOP, ca urmarea a demisiei din aceastA funcTie a lui Gavril MIrza.

Din ATOP fac parte Intre alTii, subprefectul, 6 consilieri judeTeni, Seful Inspectoratului JudeTean de PoliTie Si trei reprezentanTi ai societATii civile. Autoritatea Teritoriala de Ordine PublicA este un organism cu rol consultativ, fArA personalitate juridicA, care ISi desfASoarA activitatea In conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea Si funcTionarea PoliTiei RomAne, In scopul asigurArii bunei desfASurAri Si sporirii eficienTei serviciului poliTienesc din unitatea administrativ-teritorialA In care funcTioneazA.