Analiza privind stadiul pregatirii in vederea integrarii Romaniei la UE

Astfel, luni, 13 iunie, la Luxemburg, are loc Reuniunea Consiliului Afaceri Generale Si RelaTii Externe (CAGRE). Fiind stat In curs de aderare, RomAnia participA cu statut de observator activ. In acest context, Ene Dinga va lua parte la acest eveniment, al cArei scop este pregAtirea Consiliului European de varA, din 16-17 iunie a.c..

Agenda reuniunii va cuprinde printre altele: examinarea proiectului de concluzii al Consiliului European de varA, discuTii privind implementarea Planului de acTiune pentru combaterea terorismului, precum Si a Programului Haga.

MarTi, 14 iunie, ministrul IntegrArii Europene va participa la Consiliul de Asociere RomAnia-UE, reuniune la nivel ministerial, In cadrul cAreia va fi examinat stadiul pregAtirii interne a RomAniei In vederea aderArii la Uniunea EuropeanA.