OfertA de burse pentru practicA internaTionalA In Germania

Programul se desfASoarA In colaborare cu Universitatea LiberA din Berlin, Universitatea Humboldt din Berlin Si Universitatea TehnicA din Berlin, In perioada 1 martie – 31 iulie 2006.

InformaTii suplimentare pot fi obTinute accesAnd www.bundestag.de(Internationales) Si www.bundestag.de/dialog/ipp sau la sediul O.N.B.S.S din Strada Spiru Haret nr.12, BucureSti (telefon .

Dosarul de candidaturA cu documentele In original se depun pAnA la data de 30 iunie 2005 la Ambasada Republicii Federale Germania (Kulturreferat) – Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade 6-8 / 011848 BucureSti / Tel:(0040-21)2029830 / Fax:(0040-21)2303459 Si In copie la Parlamentul RomAniei (Camera DeputaTilor – DirecTia GeneralA RelaTii Externe Si Protocol) – Calea 13 Septembrie nr.1 / RO-050711 BucureSti.