Flutur a salvat Gura Humorului de la inundaTii

Flutur, care se afla, joi seara, In trecere prin oraSul Gura Humorului a constatat cA un torent format pe partea stAngA a rAului Humor a rupt o porTiune de dig Si exista riscul sA fie inundat oraSul Gura Humorului. Acest torent, Varvata, afluent de stAnga al rAului Humor, era foarte periculos, iar dacA nu se intervenea atunci fAcea ravagii In Intreg oraSul , a spus Flutur. El a arAtat cA prin mobilizarea exemplarA a silvicultorilor din Gura Humorului s-a reuSit consolidarea, cu arbori, a digului rupt fiind opritA distrugerea apArArii de mal la confluenTa torentului Varvata cu rAul Humor. Am reuSit sA oprim inundarea oraSului, la mustaTA. DacA se IntArzia jumAtate de orA, oraSul Gura Humorului era un lac pentru cA torentul intra In plin In tot oraSul, a mai spus ministrul Agriculturii.

El a precizat cA pentru limitarea inundaTiilor In Gura Humorului s-a acTionat pAnA dupA miezul nopTii, dar cA In acelaSi timp alte echipe de silvicultori au consolidat diguri de apArare ale unui pArAu din zona PlutoniTa a oraSului sucevean Frasin, pentru a limita inundaTiile produse In aceastA localitate.