Barbat din Risca inecat intr-un piriu al carui debit a crescut din cauza ploilor

Potrivit IJP Suceava Vasile P. (46 ani), se afla Intr-o cAruTA ImpreunA cu alTi trei consAteni, iar In momentul In care Incercau sA traverseze pArAul RISca, Intre satele DumbrAveni Si Buda, au fost luaTi de ape. Celelalte trei persoane au scApat cu viaTA, iar In prezent se continuA cAutArile pentru gAsirea cadavrului.

Ploile torenTiale cAzute In ultimele zile In judeTul Suceava, au provocat inundarea a zeci de gospodArii Si terenuri, dar au fost afectate Si lucrAri de infrastructurA. Din cauza precipitaTiilor abundente, In zece localitATi au fost inundate 37 de gospodArii Si peste o sutA de hectare de culturi agricole. De asemenea, au fost afectate drumuri comunale pe o distanTA totalA de 21 de kilometri precum Si doi kilometri de drum judeTean, dar Si patru poduri Si mai multe podeTe. Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, care s-a deplasat In zonele afectate a declarat cA situaTia cea mai dificilA este In comuna MAnAstirea Humorului unde au fost distruse apArAri de maluri pe rAul Humor Si a existat riscul inundArii centrului oraSului Gura Humorului.