ACET Suceava are un nou Consiliu de AdministraTie

Astfel prin cooptarea ca acTionari ai ACET a Consiliului JudeTean Si a Consiliilor Locale FAlticeni, Vatra Dornei, CImpulung Moldovenesc ,Gura Humorului, Siret Si Solca Adunarea GeneralA a AcTionarilor are acum In componenTA 12 membri. Consiliul Local al municipiului Suceava, care pInA nu demult era unicul acTionar al ACET are cinci reprezentanTi In AGA Si anume consilierii Elena Oanea, Mihai Airinei, Neculai Bosancu, Jeni Mandache Si Cristina IordAchel. Consiliul JudeTean a desemnat-o ca membru In AGA pe Elena Zahariuc, Consiliul Local FAlticeni pe Octavian Perju, Consiliul Local Vatra Dornei pe Ianovici Violeta, Consiliul Local CImpulung Moldovenesc pe Ion Antohi, Consiliul Local Gura Humorului pe Cezar Mugurel Orheian, iar Consiliile Locale Siret Si Solca pe DragoS Ungureanu respectiv LenuTa Vasilaschi. IntrunitA In SedinTA sAptAmIna trecutA AGA a numit noul Consiliu de AdministraTie al ACET care are In componenTA 11 membri. Municipiul Suceava este reprezentat de Stefan Groza, Constantin Lungu, CAtAlin Maierean Si Gabriela Pop, Consiliul JudeTean de Nicolae Bompa, municipiul FAlticeni de Gheorghe Pascaru, municipiile CImpulung Moldovenesc Si Vatra Dornei de Gabriel Olcu respectiv PetricA Borgovan, iar oraSele Gura Humorului, Siret Si Solca de Dorin OpaiT, Dumitru Nimigean respectiv Foca LAzArean. PreSedinte al Consiliuliu de AdministraTie a fost ales Stefan Groza, cel care a deTinut Si pInA acum aceastA funcTie. Groza a declarat cA In perioada urmAtoare noul operator regional va prelua patromoniul aferent societATilor locale de apA Si canalizare Si va contura noua organigramA. De asemenea, se vor InfiinTa filiale ale ACET In localitATile unde se va implementa programul SAMTID. In urma reorganizArii ca operator regional capitalul social al ACET a urcat la 39,59 miliarde de lei ceea ce InseamnA un numAr de 249.622 de acTiuni. AcTionar majoritar rAmIne Consiliul Local Suceava cu 203.058 de acTiuni, reprezentInd 81,34% din capitalul social. UrmeazA Consiliul Local Siret cu 18.271 acTiuni- 7,319%, Consiliul Local FAlticeni cu 17.485 acTiuni- 7,004%, Consiliul JudeTean cu 10.000 de acTiuni- 4,006%, Consiliul Local Solca cu 208 acTiuni- 0,083% Si Consiliile Locale CImpulung Moldovenesc Si Gura Humorului cu cIte 200 de acTiuni fiecare reprezentInd 0,080% din capitalul social.