Masuri noi pentru reducerii evaziunii fiscale la producatorii de bauturi alcooli

Echipe mixte de control, alcatuite din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Economiei si Comertului, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai organizatiilor patronale, vor controla respectarea prevederile legale in antrepozitele fiscale. Actiunile de control vor fi coordonate de o Comisie centrala. Comisia centrala de coordonare va fi alcatuita din cate un reprezentant cu putere de decizie din Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Economiei si Comertului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si al organizatiilor patronale reprezentative pe ramura. Componenta nominala a Comisiei va fi stabilita prin ordin al presedintelui ANAF, pe baza propunerilor transmise de institutiile si organizatiile patronale implicate.
Echipele mixte de control, constituite la nivel teritorial, vor verifica daca sunt respectate prevederile legale in vigoare in ceea ce priveste detinerea licentelor de fabricatie si a autorizatiilor de antrepozit fiscal. Verificarile vor viza si conditiile concrete de lucru si daca acestea corespund cu cele declarate la obtinerea licentelor de fabricatie. Instalatiile si echipamentele autorizate pentru fabricarea alcoolului etilic de origine agricola si a bauturilor spirtoase vor fi expertizate tehnic, pentru a determina capacitatile reale de productie.
Inspectiile vor verifica respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor, normele legale de igiena si sanatate publica, precum si normele de calitate si securitate declarate de producator.

Actiunea de control va incepe cu prelevarea de probe pentru toate produsele distribuite si comercializate, provenite din productia interna sau din import, in vederea stabilirii calitatii si concentratiei alcoolice, precum si a modului de respectare a normelor legale privind definirea, descrierea si prezentarea acestora. Probele prelevate vor fi transmise pentru analize la laboratoarele acreditate din tara.

In cazul in care se constata neindeplinirea sau nerespectarea conditiilor de acordare si de detinere a licentelor de fabricatie, precum si a autorizatiilor de antrepozite fiscale de productie, echipe mixte de control vor proceda la sigilarea instalatiilor. Sigiliile vor fi aplicate de catre reprezenantii Ministerului Finantelor Publice – Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Controlul va fi extins la antreprozitele fiscale de productie implicate, cu sprijinul organelor fiscale teritoriale – pentru stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare la bugetar general consolidat, precum si al organelor de urmarire penala – daca se constata indeplinirea elementelor constitutive ale unei infractiuni.

Masura de sigilare, precum si motivele care au dus la luarea acestei decizii vor fi comunicate, in aceeasi zi, autoritatii fiscale care a emis autorizatia de antrepozitar pentru luarea masurilor legale.

Echipele mixte de control, prin intermediul autoritatilor administratiei publice locale vor lua masuri de identificare a cazanelor din gospodariile individuale care sunt utilizate la obtinerea tuicii si a rachiurilor din fructe sau alte materii prime, destinate consumului propriu sau pentru comercializare. Datele vor fi centralizate lunar si vor fi transmise de echipa mixta de control Comisiei centrale de coordonare pana cel mai tarziu in data de 10 ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

Utilizatorii de uleiuri minerale care achizitioneaza astfel de produse in regim de scutire de accize, vor fi verificati, in vederea depistarii cazurilor in care produsele au fost deturnate de la destinatia pentru care a fost acordata scutirea si aplicare masurilor legale.

Prevederile actului normativ sunt in conformitate cu procedurile de control din statele comunitare si contribuie la procesul de continuare a armonizarii legislatiei fiscale romanesti cu directivele europene in materie de combatere a evaziunii privind produsele accizabile.

Reprezentantii organizatiilor patronale reprezentative pe ramura au calitatea de observator pentru expertizarea capacitatilor tehnice de productie.

loading...