Anunt Electrica

Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Suceava, solicita tuturor detinatorilor de panouri publicitare / bannere, amplasate ilegal pe stalpii LEA, ca pana la data de 15.08.2005, sa procedeze la demontarea panourilor / bannerelor publicitare ce le apartin. In caz contrar, acestea vor fi demontate de personalul unitatii noastre.
Detinatorii de panouri / bannere publicitare care intentioneaza reglementarea juridica a folosintei stalpilor LEA, vor depune, pana la data de 15.08.2005, la registratura SDFEE Suceava din str. Stefan cel Mare nr.24, Suceava, o cerere care va contine date tehnice privind panoul / bannerul, numarul acestora, locatia si datele de identificare ale proprietarului-persoana juridica/fizica. In caz contrar, se va proceda la demontarea acestora.

loading...