Alegeri parţiale pentru CL Rădăuţi, soluţia propusă de prefectul Harasim în vederea deblocării situaţiei din municipiu

Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a identificat problemele de maximă urgenţă ale municipiului Rădăuţi, unde  primarul este suspendat şi Consiliul local dizolvat. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a arătat într-un comunicat de presă că ţinând cont de situaţia excepţională de la nivelul municipiului Rădăuţi a solicitat punctul de vedere al instituţiilor centrale cu atribuţii în domeniu (MDRAP, MAI, MFP), oferind şi soluţii de rezolvare, prin înaintarea unui număr de trei proiecte de ordonanţă de urgenţă.

Potrivit lui Harasim, situaţia din municipiul Rădăuţi a generat probleme legate de emiterea actelor de urbanism, funcţionarea Comisiei de fond funciar şi rectificarea bugetară.

El a arătat că în ceea ce priveşte emiterea actelor de urbanism, ca urmare a recomandărilor venite din partea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se are în vedere încheierea unui parteneriat tehnic pe termen limitat între Consiliul Judeţean şi Primăria municipiului Rădăuţi pentru emiterea de către Consiliul Judeţean a actelor de urbanism.

Harasim (7)

O problemă ce urmează a fi rezolvată, constă în identificarea persoanei abilitate să semneze formularul F3 – avizul primarului, document necesar emiterii autorizaţiilor de construire prevăzut în art.22, alin.3 din ordinul ministrului MDRL nr.839/2009, sens în care a solicitat punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei Locale de Fond Funciar Rădăuţi, nu au fost identificate soluţii întrucât legislaţia impune obligativitatea prezenţei primarului sau, după caz, a viceprimarului la şedinţele comisiei, iar în acest caz prefectul a solicitat punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, instituţie cu atribuţii de coordonare şi control a comisiilor locale şi judeţene de fond funciar.

În ceea ce priveşte necesitatea rectificării bugetului local al municipiului Rădăuţi pe anul 2015 cu sumele de bani alocate de Guvern prin rectificarea bugetară, prefectul a menţionat că a convocat o şedinţă de lucru la care au participat pe lângă salariaţii Prefecturii şi specialişti din cadrul Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, în urma căreia s-a concluzionat că nu poate fi operată o rectificare bugetară în lipsa consiliului local, fiind o atribuţie exclusivă a acestuia.

Totodată, în această speţă a fost solicitat punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Afacerilor Interne.

„Ca o consecinţă a imposibilităţii rectificării bugetului local al municipiului Rădăuţi pentru trimestrul patru al acestui an, se previzionează blocarea activităţii Spitalului Municipal Rădăuţi, imposibilitatea achitării salariilor profesorilor şi a drepturilor de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti, precum şi imposibilitatea achitării salariilor pentru angajaţii proprii, deşi sumele necesare au fost alocate de către Guvern. Raportat la problemele cu care se confruntă cetăţenii municipiului Rădăuţi, la nivelul instituţiei noastre s-a căutat identificarea unor soluţii urgente”, susţine prefectul.

El a menţionat că a constatat necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri a interesului public – administraţie, sănătate, învăţământ, motiv pentru care cere  completarea articolului 132 din Legea nr.115/2015, în sensul organizării de alegeri parţiale pentru consiliul local în perioada imediat următoare, prin excepţie de la termenul de un an prevăzut în textul acestui act normativ, în care nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti

„În formularea acestui proiect de ordonanţă de urgenţă, s-a avut în vedere faptul că, prin organizarea de alegeri parţiale pentru alegerea Consiliului Local Rădăuţi s-ar debloca în totalitate activitatea acestei autorităţi a administraţiei publice locale în condiţiile în care viceprimarul ales poate exercita atribuţiile primarului pe durata suspendării mandatului acestuia sau a vacanţei funcţiei”, a mai declarat prefectul.

Totodată, reprezentantul Guvernului în teritoriu  invită parlamentarii din judeţul Suceava în 21 august pentru a le prezenta demersurile făcute pentru deblocarea situaţiei municipiului Rădăuţi, ce pot fi susţinute în regim de urgenţă de aceştia în calitate de parlamentari, prin promovarea unor proiecte de acte normative care să reglementeze situaţiile de vid legislativ identificate.

În consultarea cu parlamentarii, prefectul doreşte identificarea de noi soluţii care ar putea rezolva situaţia municipiului Rădăuţi.