Cerinte suplimentare pentru asociatiile si fundatiile care solicita statut de utilitate publica


Intră acum și în grupul de

Asociatiile si fundatiile care solicita statut de utilitate publica vor avea obligativitatea de a îndeplini cerinte suplimentare, comparativ cu legislatia în vigoare, pentru a beneficia de acest statut, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului.
Guvernul a modificat, printr-un proiect de lege, Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Noile reglementari au scopul de a asigura o selectare mai riguroasa a organizatiilor care vor beneficia de acest statut.

Astfel, o asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre Guvern ca fiind de utilitate publica daca prezinta documente din care sa rezulte urmatoarele:
•    Activitatile desfasurate au condus la rezultate reale, benefice si semnificative pentru comunitate si la îndeplinirea unor obiective de interes general sau ale unor colectivitati, astfel cum au fost prevazute în actul constitutiv sau în statut.
•    Nu desfasoara activitati angajate politic sau activitati de sprijinire a unor partide sau aliante politice sau electorale, candidati în alegeri sau persoane care ocupa functii de demnitate publica. Reprezentantul asociatiei sau fundatiei va depune o declaratie în acest sens.
•    Îsi desfasoara activitatea într-un sediu adecvat obiectului de activitate al asociatiei sau fundatiei si dispune de dotari destinate în exclusivitate realizarii activitatilor de interes general sau ale unor colectivitati.
•    Dispune de personal care are pregatirea profesionala necesara pentru activitatea pe care o desfasoara.
•    Dispune de resursele financiare necesare pentru realizarea activitatilor de interes general sau ale unor colectivitati pe care si le-a propus prin actul constitutiv sau prin statut.
•    Face dovada unei capacitati de autofinantare a serviciilor dezvoltate de cel putin 30% din costul total al acestora.
Pe lânga aceste cerinte, asociatiile si fundatiile pot fi recunoscute de catre Guvern ca fiind de utilitate publica daca respecta, cumulativ, urmatoarele conditii cuprinse în legislatia în vigoare, respectiv  OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii:
•    Activitatea acesteia se desfasoara în interes general sau al unor colectivitati, dupa caz.
•    Functioneaza de cel putin 3 ani.
•    Prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica
•    Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.

Printr-o alta modificare introdusa de proiectul de lege adoptat de Guvern, se  precizeaza ca este interzisa utilizarea în denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice sau de interes public national sau local. În cazul în care denumirea asociatiei nu respecta aceasta prevedere, judecatorul va pune în vedere reprezentantului asociatiei sa remedieze aceasta problema. Asociatiile si fundatiile ale caror denumiri creeaza confuzie au obligatia de a modifica denumirea în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii. În caz contrar, asociatia sau fundatia respectiva poate fi dizolvata prin hotarâre judecatoreasca, la solicitarea oricarei autoritati, institutii sau persoane interesate.
Proiectul de lege adoptat de Guvern va fi trimis spre dezbatere si adoptare Parlamentului.


Intră acum și în grupul de