Rezervatia de la Zamostea Lunca


Intră acum și în grupul de

Rezervatia de la Zamostea Lunca declarata rezervatie naturala în 29 octombrie 1973, se afla situata pe malul drept al râului Siret, la 12 km nord de drumul national Suceava-Dorohoi, drum ce trece prin comuna Zvorâstea. Situata la contactul tectonic dintre orogenul carpatic si platforma cratogena moldo-podolica, lunca Zamostei se prelungeste de la altitudinea de 290 m a terasei inundabile a Siretului spre piemontul colinar.

Particularitatile climatice : precipitatii abundente 700-800 mm anual, temperaturi medii 6-8 grade Celsius, fac din aceasta zona o adevarata enclava umeda. Dintre speciile lemnoase remarcam : stejarul ( Quercus robur), frasinul ( Fraxinus excelsior), teiul ( Telia cordata), ciresul (Prunus avium), paltinul de câmp (Acer platanoides), plopul tremurâtor (Populus tremula). Elementele arbustive sunt reprezentate de : jugastru (Acer campestre), alunul (Corylus avellana), sângerul (Cornus sanguinea), ulmul de câmp (Ulmus laevis), paducelul (Crategus monogyna), salba moale (Euonymus europaea), iedera(Hedera helix) si sporadic salba pitica (Euonymus nana) – monument al naturii. Flora este bogat reprezentata prin ghiocei (Galanthus nirvalis), viorele (Scilla bifolia), mierea ursului (Pulmonaria officinalis), dalacul ( Paris quadrifolia), tataneasa (Symphytum cordatum), slabanogul (Impatrons noli-tangere), lacramioara ( Convalaria majalis), cerentel (Geum urbanum), precum si prin monumente ale naturii : Frutillaria meleagris si papucul doamnei ( Cypripedium calceolus).

Tot aici s-au gasit coarne fosilizate de cerb, indicând prezenta de odinioara a acestei specii in luncile Siretului, biotop clasic pentru aceste animale, pâna la interventia brutala a omului. Fauna este tipica zonelor colinare : mistret, caprior, iepuri, vulpe, etc.. Numeroasele formatiuni vegetale (în care predomina stejarul) atrag un numar mare de pasari ce gasesc aici conditii ideale de viata, iar formatiunile floristice confirma importanta deosebita a acestei rezervatii pentru conservarea sistemelor relictare. Suprafata rezervatiei este de cca. 107,60 ha.


Intră acum și în grupul de