Direcţia Silvică Suceava: Protestele forestierilor suceveni sunt contraproductive şi nejustificate

Direcţia Silvică Suceava consideră că protestele forestierilor suceveni sunt contraproductive şi nejustificate în actualele condiţii.

DS Suceava îşi exprimă, într-un comunicat de presă, surprinderea şi regretul faţă de iniţiativa conducerii Asociaţiei Forestiere „Bucovina” de a organiza, la Suceava, manifestări de protest în legătură cu situaţia generată de blocarea licitaţiilor de masă lemnoasă de către agenţii economici din sectorul forestier.

Direcţia Silvică Suceava subliniază că aplică şi respectă actele normative în vigoare în domeniu, respectiv H.G. nr. 924/2015, „Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică”, fără a avea competenţa de a interpreta sau modifica prevederile actelor normative menţionate.

miting forestier (1)Totodată, DS Suceava arată că preţurile medii de pornire la licitaţiile pentru masa lemnoasă organizate de D.S. Suceava sunt neschimbate faţă de cele practicate la licitaţiile precedente, din cursul anului 2015, astfel că   preţul mediu de pornire la licitaţia principală pentru anul 2015 a fost de 158 lei/mc (volum brut), iar preţul mediu de pornire la licitaţia din luna ianuarie pentru anul 2016 a fost de 158 lei/mc (volum brut).

„În scopul de a găsi o cale legală şi operativă pentru depăşirea blocajului creat, ne-am exprimat disponibilitatea pentru desfăşurarea licitaţiilor şi în sistem deschis, cu strigare”, se mai arată în comunicat.

Totodată, DS Suceava consideră că nemulţumirea contestatarilor legată de faptul că şi coaja ar fi luată în calcul la stabilirea preţului la  o valoare egală cu cea a masei lemnoase licitate nu este întemeiată deoarece acest sortiment  are o pondere redusă, de maxim 2 lei/m.c. în structura preţului de pornire.

Direcţia Silvică Suceava subliniază că Guvernul României a anunţat constituirea unui grup de lucru pentru a lua în discuţie şi a rezolva în cel mai scurt timp problemele generate de blocarea licitaţiilor  de masă lemnoasă, prin modificări ale legislaţiei (H.G. nr. 924/2015) şi prin revizuirea de către R.N.P. – Romsilva a mecanismului de stabilire a preţurilor de pornire la licitaţiile pentru masă lemnoasă.

„Inclusiv R.N.P. –Romsilva consideră că actul normativ trebuie modificat, motiv pentru care aceasta a atacat H.G. 924/2015 în contencios administrativ. Ar fi normal ca operatorii economici să aştepte soluţionarea legală a problemelor aflate în dezbaterea grupului de lucru menţionat, privind licitaţiile de vânzare a masei lemnoase”, se mai arată în comunicat.

DS Suceava arată că având în vedere argumentele enunţate, consideră nejustificate şi contraproductive acţiunile desfăşurate de Asociaţia Forestieră “Bucovina”.

„Ne exprimăm speranţa că raţiunea, realismul şi spiritul de dialog vor prevala asupra orgoliilor, dorinţei de manipulare şi intereselor obscure. Aceasta ar fi în avantajul tuturor şi nu în ultimul rând în beneficiul pădurii, sursă de existenţă pentru mulţi dintre suceveni”, se arată în finalul comunicatului. (R.N.B.)