Profesorii de chimie si fizica perfectionati in meseria de laboranti


Intră acum și în grupul de

Al doilea modul de perfectionare a laborantilor si profesorilor care predau chimie si fizica în judet, debuteaza joi, anunta ISJ Suceava. La sfârsitul saptamânii trecute, la Colegiul National „Petru Rares” Suceava a început activitatea de formare a laborantilor si profesorilor care predau chimie si fizica (si nu dispun de serviciile  laborantilor) si a cooptat peste 100 de cursanti, din toate zonele judetului interesati de formarea continua pentru realizarea unui învatamânt de calitate, centrat pe elev în vederea unei îmbinari eficiente între practic si aplicativ, cunostinte si deprinderi, informativ si formativ.  

Primul modul a constat în abordarea unor teme referitoare la legislatia în vigoare cu privire la functionarea laboratoarelor de chimie si fizica, portofoliul laborantului, monitorizarea activitatilor în laboratoarele scolare.

Al doilea  modul se va desfasura joi, 13 decembrie (zi metodica pentru profesorii si laborantii implicati în cele doua discipline de învatamânt) si va consta în activitati practice, lucrari de laborator din programele scolare în vigoare, inclusiv prezentarea si utilizarea unor ustensile, instrumente, aparate moderne de laborator, achizitionate în urma investitiilor aprobate pentru dotarea laboratoarelor, cabinetelor etc. prin O.M.Ed.C nr. 4762/2006, care a impus si pregatirea personalului didactic si didactic auxiliar pentru a utiliza si integra eficient în lectie materialul didactic.

Al treilea modul va consta în îndrumare si evaluare a cursantilor si se va desfasura în ianuarie 2008.

Cursul propus este  o formare a laborantilor si a cadrelor didactice care predau chimie si fizica (si nu au laborant în scoala), în vederea accentuarii continutului experimental al celor doua discipline. 


Intră acum și în grupul de