Bugetarii vor primi primele de concediu de odihna restante

Guvernul a reglementat în sedinta de miercuri, prin Ordonanta de Urgenta, modalitatea de plata a primelor acordate cu ocazia plecarii în concediu de odihna, care au fost suspendate în perioada 2001-2006 prin legile bugetare anuale succesive si prin actele normative anuale de salarizare, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului. Vor beneficia de aplicarea Ordonantei de Urgenta functionarii publici, functionarii publici cu statut special, personalul auxiliar din sistemul justitiei, membrii corpului diplomatic si consular al României, precum si alte categorii de personal care beneficiaza de prima de concediu de odihna, în baza legilor speciale.

Personalul din sectorul bugetar, caruia pâna la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta nu i s-a acordat primele de concediu de odihna pentru perioada 2001-2006, urmeaza sa primeasca aceste drepturi în anul 2008, în mod esalonat, în trei transe, dupa cum urmeaza:

–     în luna martie-pentru anii 2001 si 2002;

–     în luna iunie – pentru anii 2003 si 2004;

–     în luna octombrie – pentru anii 2005 si 2006.

Drepturile stabilite prin hotarâri judecatoresti executorii neplatite pâna la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta se platesc într-o singura transa. De asemenea, drepturile stabilite dupa data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta prin hotarâri judecatoresti executorii se platesc într-o singura transa.

Pentru personalul angajat care a obtinut hotarâri judecatoresti executorii privind acordarea primelor de concediu de odihna pentru perioade mai scurte decât cea prevazuta în actul normativ, plata primelor de concediu de odihna pentru perioada necuprinsa în aceste hotarâri se face esalonat.

Pentru personalul pensionat înainte de data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta, care este îndreptatit sa primeasca prime de concediu de odihna, plata acestora se face într-o singura transa. De asemenea, pentru personalul care se pensioneaza înainte de a primi integral primele de concediu de odihna, potrivit esalonarii prevazute, plata primelor se face într-o singura transa.

Pentru persoanele decedate în perioada 2001-2006, plata primelor de concediu de odihna se acorda într-o singura transa mostenitorilor de drept ai acestora. În cazul în care exista mai multi mostenitori, acestia transmit, în original, procura notariala prin care împuternicesc pe unul dintre ei sa primeasca plata, împreuna cu numarul de cont al acestuia, precum si o copie legalizata a certificatului de mostenitor.  

În situatia în care în perioada 2001-2006 au intervenit modificari ale raporturilor de serviciu ale persoanelor îndreptatite sa primeasca prime de concediu de odihna, plata acestor drepturi va fi facuta de catre institutiile la care acestea au fost angajate în perioada respectiva.

Ordonanta de Urgenta prevede ca plata drepturilor prevazute pentru personalul pensionat sau care se pensioneaza înainte de a primi integral primele de concediu de odihna, pentru persoanele decedate sau pentru cei pentru care au intervenit modificari ale raporturilor de serviciu în perioada 2001-2006, se face la cererea beneficiarilor acestor drepturi.

Primele de concediu de odihna, platite în temeiul Ordonantei de Urgenta adoptate de Guvern, se actualizeaza cu indicele de inflatie publicat în luna în care se face plata pentru care se calculeaza, pe baza datelor comunicate de institutul national de statistica.

Pentru persoanele îndreptatite, care trebuie sa faca cerere pentru acordarea acestor primele de concediu, daca cererea se face ulterior datei de 31 octombrie 2008, sumele restante vor fi actualizate cu indicele de inflatie prevazut pentru luna octombrie 2008, indiferent de data la care se face cererea.

Calculul impozitelor si contributiilor datorate de angajat si angajator, aferente primelor de concediu, se face în baza reglementarilor legale la data efectuarii platilor.

Ordonatorii principali de credite au obligatia sa asigure aplicarea prevederilor ordonantei de urgenta cu prioritate, din economiile obtinute la cheltuielile de personal din posturile vacante.

loading...