Sesiune speciala a Testelor Nationale


Intră acum și în grupul de

În perioada 21 ianuarie – 11 februarie, se desfasoara sesiunea speciala a Testelor Nationale la nivelul întregii tari, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului. La aceasta sesiune pot participa toti elevii care au absolvit gimnaziul în anii anteriori, inclusiv anul scolar 2006 – 2007 si fie au absentat, fie nu au luat note de trecere la Examenele de Capacitate / Testele Nationale.

Potrivit calendarului, sesiunea se desfasoara astfel:

21 – 25 ianuarie: înscrierea candidatilor

4 februarie: limba si literatura româna – test scris

5 februarie: limba si literatura materna – test scris

6 februarie: matematica – test scris

7 februarie: istoria românilor si geografia României – test scris

9 februarie – afisarea rezultatelor (pâna la orele 16.00) si depunerea contestatiilor (orele 16.00 -20.00)

10 februarie – rezolvarea contestatiilor

11 februarie – afisarea rezultatelor finale.

Metodologia este cea din 2007, cu anumite modificari, pe care MECT le-a comunicat catre toate inspectoratele scolare din tara. Comisiile judetene/ a muncipiului Bucuresti nominalizeaza centrele de testare, unitatile arondate acestora si centrele zonale de evaluare si transmit informatiile catre MECT, pâna în 25 ianuarie. Comisiile judetene/a muncipiului Bucuresti asigura confectionarea stampilelor – tip pentru testele nationale 2008, una pentru centrele de testare si una pentru centrele zonale de evaluare.

Conform notei MECT, în cazul în care se constata diferente mai mari de 1,50 de puncte în plus sau în minus între nota obtinuta la contestatii, inspectoratele scolare analizeaza situatia în termen de 30 de zile de la terminarea contestatiilor, consultând profesorii evaluatori din ambele comisii – de evaluare si de contestatii. Inspectoratele au dreptul de a decide sanctionarea celor vinovati si obligatia de a înstiinta MECT  asupra sanctionarilor administrate, pâna la data de 1 iunie 2008.

În vederea bunei organizari si desfasurari a sesiunii speciale de Teste Nationale, MECT a solicitat tuturor inspectoratelor din tara sa mediatizeze corect, eficient si la timp prevederile OMECT 2.436/2007, sa asigure informarea si pregatirea directorilor de unitati scolare. La rândul lor, acestia au obligatia de a facilita, prin intermediul profesorilor diriginti, informarea elevilor la clasa si a parintilor. De asemenea, documentele privind admiterea în clasa a IX-a pentru anul scolar 2008-2009 se vor afisa în toate unitatile scolare.

Inspectoratele scolare judetene trebuie sa asigure cazarea si masa elevilor care vin din alte localitati pentru a sustine Testele Nationale.


Intră acum și în grupul de