Măsură disperată: Zeci de mineri de la exploatarea de