Dosarul falsificării de certificate de handicap și de pensii de invaliditate: 26 de pedepse cu închisoare de la 4 ani cu executare la 2 ani cu suspendare, pentru trafic de influentă, fals în acte publice, uz de fals sau înșelăciune


Intră acum și în grupul de

Dosarul falsificării de certificate de handicap și de pensii de invaliditate: 26 de pedepse cu închisoare de la 4 ani cu executare la 2 ani cu suspendare, pentru trafic de influentă, fals în acte publice, uz de fals sau înșelăciune

Tribunalul Suceava a decis condamnarea la închisoare a 26 de inculpati în cazul falsificării de certificate de handicat și pensii de invaliditate.

Astfel, potrivit procurorilor, în urma unui denunt formulat în anul 2010, înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi ulterior la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, s-au efectuat cercetări din care a rezultat că mai multe persoane, doctori la cabinete individuale sau angajati ai Spitalului Judetean Sf. Ioan cel Nou Suceava, la solicitarea persoanelor care aveau contact direct cu viitorii beneficiari ai pensiilor de invaliditate sau certificatelor de handicap, au falsificat în perioada anului 2009 – începutul anului 2011, înscrisuri din care ar rezulta că mai multe persoane de pe raza județului Suceava, au fost supuse unor investigații medicale în urma cărora au fost diagnosticate cu diferite boli cronice, lucru ce nu corespundea realității. „Cumpărătorilor” li se promitea, în schimbul unor sume de bani, obtinerea actelor necesare, cât și pensionarea sau încadrarea în grad de invaliditate, ca urmare a pretinsei influente exercitate pe lângă membrii comisiilor cu putere de decizie.

sentinta-judecata

În urma perchezițiilor efectuate în cauză, la domiciliile persoanelor vizate de anchetă au fost identificate şi ridicate acte medicale în diferite forme – formulare în alb aflate în uzul Spitalul Județean Suceava, o parte din acestea purtând impresiunile a diferite parafe aparținând doctorilor specialişti, parțial sau total completate cu diagnostice, internări, investigații medicale etc., precum şi copii ale actelor de identitate ale clienților beneficiari, pe baza cărora se realizau completările actelor tipizate, conform nevoilor.

Actele falsificate au ajuns într-un final la persoanele ale căror date de identificare erau consemnate în cuprinsul lor, fiind folosite pentru obținerea frauduloasă de certificate de încadrare în grad de handicap sau pensii de invaliditate.

În cazurile ce au fost deduse judecătii, cu câteva exceptii, clientii beneficiaseră deja de prima decizie de încadrare în grad de invaliditate. În mai multe cazuri aceştia se prezentaseră o dată sau de mai multe ori şi la termenele de revizuire.

La data faptelor cele mai multe persoane s-au aflat în situația revizuirii gradului de invaliditate. Astfel, aşa cum s-a menționat mai sus, în momentul emiterii deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, medicul expert înscria investigațiile medicale pe care beneficiarul trebuia să le realizeze până la termenul următor de revizuire.

În cazurile anchetate, de frica pierderii gradului de invaliditate sau de a fi trecuți într-un grad mai mic (care presupunea încasarea unor sume mai mici de bani), precum şi din motive de lipsă de timp (majoritatea clienților fiind oameni care locuiesc în mediul rural, având de parcurs anumite distanțe pentru a se supune investigațiilor medicale şi de întreprins diverse activități gospodăreşti), s-a acționat pentru obținerea actelor medicale ce trebuiau prezentate la revizuire, fără ca persoana, să fie supusă investigațiilor consemnate în cuprinsul acestora.

În niciun caz analizat nu s-a considerat a fi necesară supunerea persoanelor care au obținut acte medicale fictive vreunei expertize medicale care să stabilească dacă sufereau sau nu de afecțiunile medicale care au condus la confirmarea diagnosticului în baza căruia s-a realizat încadrarea în grad de invaliditate. În toate cazurile (cu câteva exceptii), persoanele au beneficiat de pensie de invaliditate în baza unor decizii vechi, care au fost prezumate a confirma că cei cercetați suferă într-adevăr de anumite afecțiuni medicale.

Ancheta penală s-a concentrat asupra realității investigațiilor medicale realizate de cei chemați să se supună revizuirilor medicale în condițiile legale. Legea prevede că în momentul în care se constată că o persoană suferă de o anumită afecțiune medicală, fiind emisă de autoritatea competentă o decizie de încadrare în grad de invaliditate, în baza căreia se plătesc periodic sume de bani, cu titlu de pensie, acea persoană este obligată să se prezinte, în termenul stabilit, pentru verificarea menținerii (sau nu) încadrării, încadrarea într-un alt grad (mai mare sau mai mic) şi plata lunară, în consecință, de sume de bani. Pentru analizarea situației medicale a beneficiarului pensiei de invaliditate, acesta trebuia să realizeze, anterior termenului stabilit de comisie, investigațiile medicale solicitate. În urma realizării acestor investigații, pacientul prezenta o anumită situație medicală, care era supusă, la termenul de revizuire, analizei medicului expert din cadrul comisiei de examinare. Or, atât timp cât persoanele cercetate nu s-au supus în mod real unui control medical (de orice natură – ca urmare a prezentării la un consult în fața unui medic specialist, a examinării acestuia în urma internării într-o unitate spitalicească şi implicit a neefectuării oricăror investigații medicale de tipul – analize, ecografii, etc.), mențiunile din actele medicale prezentate comisiilor de examinare nu indică situația medicală reală a acestora în momentul respectiv.

Majoritatea înscrisurilor medicale au fost falsificate de persoane care au dobândit cunoştințe medicale ca urmare a funcționării lor în cadrul secțiilor Spitalului Suceava, o anumită perioadă de timp, pe lângă medicii specialişti, timp în care au observat modul de examinare, consemnările realizate (continutul actelor), tipul de analize corespunzătoare, diagnosticul corespunzător unui anumit tip de analize etc. De asemenea, în tot acest timp, aceste persoane au avut acces la formularele tipizate folosite de unitatea spitalicească, pe care şi le-au însuşit, dovadă fiind numărul mare de înscrisuri de acest tip găsit la perchezițiile realizate. Mai mult, lucrând în anturajul medicilor specialişti, aceştia au găsit momentele prielnice în care să poată folosi neautorizat parafa doctorilor, prin aplicarea impresiunilor acestora pe documentele tipizate ale spitalului, procurându-şi astfel înscrisuri în alb, purtând parafa doctorului specialist, pentru a le folosi în caz de nevoie.

În timp, prin diferite mijloace de comunicare, cei care s-au ocupat de falsificarea acestor înscrisuri au aflat modul cum trebuie să acționeze, pentru ca aceste documente să fie primite şi să ducă la rezultatul dorit. În cazul dosarelor de handicap s-a aflat ce afecțiuni sunt primite pentru obținerea unei încadrări şi cum trebuie acestea susținute de conținutul actelor falsificate. În cazul dosarelor de pensie, s-a acționat şi cu mai multă uşurință, întrucât diagnosticul principal era deja stabilit în decizia anterioară, în care erau consemnate şi investigațiile cu care persoana trebuia să se prezinte la revizuire. Astfel, în acest caz a fost necesară doar conceperea conținutului medical care să susțină respectiva afecțiune în gradul solicitat.

În câteva situatii s-a constatat implicarea directă în activitatea infractională a doctorilor specialiști care au completat diferite acte medicale fără niciun fel de consultatie.

În urma deliberărilor, Tribunalul Suceava a decis.

Condamnă pe inculpaţii: 1. Morar Rodica Luminiţa, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de trafic de influenţă, prev. art. 257 Cod penal 1969 rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Noul Cod penal, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 (un) an şi 6 (şase) luni, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.26 rap. la art.290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1(un) an şi 3 (trei) luni închisoare; c. complicităţii la infracţiunea de uz de fals prev. de art.26 rap. la art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare; d. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, pe o perioadă de 2 (doi) ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; e. complicităţii la tentativa infracţiunii de înşelăciune prev. de art.26 rap. la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 şi art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare; f. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, pe o perioadă de 1(un) an şi 4 (patru) luni, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale g. participaţiei improprie la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare; h. instigării la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. 2. Axinte Maria, pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de trafic de influenţă prev. de art.26 rap. la art.257 Cod penal 1969 rap. la art. 5 alin. 1 şi art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II –a şi lit. b Cod penal, pe o perioadă de 1 (un) an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; b. instigării la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare; c. complicităţii la infracţiunea de uz de fals prev. de art.26 rap. la art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare; d. complicităţii la tentativa infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare; e. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II –a şi lit. b Cod penal, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; f. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare; g. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. 3. Andruchovici Maria, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; c. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; d. complicităţii la tentativa infracţiunii de înşelăciune prev. de art.26 rap. la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 şi art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969. 4. Motoveleţ Lucia, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare. b. instigării la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; c. complicităţii la infracţiunea de uz de fals prev. de art.26 rap. la art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; d. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; e. complicităţii la tentativa infracţiunii de înşelăciune prev. de art.26 rap. la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 şi art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art.374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare; g. complicităţii la infracţiunea de trafic de influenţă prev. de art.26 rap. la art.257 Cod penal 1969 rap. la art. 5 alin. 1 şi art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; h. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. 5. Nastasiuc Olga, pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; b. instigării la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; c. complicităţii la infracţiunea de uz de fals prev. de art.26 rap. la art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; d. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; e. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83, art. 84 şi art. 85 Cod penal 1969. 6. Nastasiuc Ioan, actelor de procedură: mun. Suceava, str. Rulmentului, nr. 2, bl. 44, sc. D, ap. 6, jud. Suceava, pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de uz de fals prev. de art.26 rap. la art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; c. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 7. Holbură Carmina- Elena, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale; În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 8. Bizum-Şutu Lăcrămioara, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 9. Haureş Vasile, pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; b. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; c. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83, art. 84 şi art. 85 Cod penal 1969. 10. Şpac Lucia, pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; b. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83, art. 84 şi art. 85 Cod penal 1969. 11. Laurus Veronica, pentru săvârşirea: a. instigării la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare; b. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare: c. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 12. Lucescu Cleuţa , pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare; b. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare; c. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 13. Chira Olimpia Achilina, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; e. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; f. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 14. Floria Natalia, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; f. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 15. Floria Ilie-Sorin, pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de trafic de influenţă prev. de art.26 rap. la art.257 Cod penal 1969 rap. la art. 5 alin. 1 şi art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; c. complicităţii la infracţiunea de uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; e. complicităţii la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; f. infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare; g. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 16. Păstrăv Ilie, pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; b. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; c. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83, art. 84 şi art. 85 Cod penal 1969. 17. Raţă Elisabeta, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. instigării la infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 25 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; g. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 18. Raţă Constantin, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. instigării la infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 25 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; g. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 19. Maftean Dumitru, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; g. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 20. Cazacu Aurel Vasile, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; g. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83, art. 84 şi art. 85 Cod penal 1969. 21. Pintrijel Viorel, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. g. tentantivei la infracţiunea de înşelăciune prev. de art.20 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83, art. 84 şi art. 85 Cod penal 1969. 22. Furnică Viorel, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 23. Parasca Eleonora, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei, urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 24. Popescu Dumitru, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 25. Parasca Gheorghe, pentru săvârşirea: a. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; b. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; c. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83 şi art. 85 Cod penal 1969. 26. Popescu Ilie, pentru săvârşirea: a. infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art. 6 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an şi 5 luni închisoare; b. complicităţii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; c. infracţiunii de uz de fals prev de art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1(un) an închisoare; d. participaţiei improprii la infracţiunea de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin.2 rap. la art. 290 alin.1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare; e. participaţiei improprii la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la art.5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; f. infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal 1969 rap. la 5 Cod penal nou, art 374 alin.4 rap. la art.396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.33 lit.a rap. la art. 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplic. art. 71 alin. 2 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare de 4 ani prev. de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art.83, art. 84 şi art. 85 Cod penal 1969.

 

Obligă pe următorii inculpaţi să plătească părţii civile Casa Judeţeană de Pensii Suceava, sumele de: 1.  Haureş Vasile = 10.086 lei; 2. Popescu Ilie = 11.221 lei; 3.    Păstrăv Ilie = 4.844 lei; 4.     Şpac Lucia = 45 lei, toate cu titlu de despăgubiri civile. Ia act că inculpaţii: Lucescu Cleuţa, Parasca Gheorghe şi Laurus Veronica au achitat în totalitate prejudiciul produs părţii civile Casa Judeţeană de Pensii Suceava. Obligă pe următorii inculpaţi să plătească părţii civile Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Suceava, sumele de: 1. Cazacu Aurel Vasile = 2.808 lei, 2.     Pintrijel Viorel = 2.808 lei, 3.    Chira Olimpia Achilina = 2.808 lei, toate cu titlu de despăgubiri civile. Ia act că inculpaţii: Floria Natalia, Floria Ilie Sorin, Maftean Dumitru, Furnică Viorel, Parasca Eleonora şi Popescu Dumitru au achitat în totalitate prejudiciul produs părţii civile Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Suceava. Obligă pe inculpata Morar Rodica Luminiţa să restituie denunţătoarea Calancea Geta, fiica lui Vasile şi Elisaveta, născut la data de 13.09.1971 în mun. Rădăuţi, domiciliată în oraş Vicovu de Sus, posesoare a C.I., seria SV nr.351214 cu CNP 2710913333215, suma de 4.000 lei. În baza art. 118 lit. d Cod penal 1969, confiscă de la următoarele inculpate, sumele de: 1.   Morar Rodica Luminiţa = –     1.000 euro (primiţi de la Floria Natalia şi Floria Ilie Sorin); –   150 euro şi 400 lei (primiţi de la Raţă Elisabeta şi Raţă Constantin); –  2.500 lei (primiţi de la Cazacu Aurel-Vasile); –            1.200 lei (primiţi de la Pintrijel Viorel); –          2.200 lei (primiţi de la Furnică Viorel); –         450 euro (primiţi de la Parasca Eleonora); –   1.500 lei (primiţi de la Popescu Dumitru); –    1.000 lei (primiţi de la Popescu Ilie), – 2.000 lei (primiţi de la Maftean Dumitru); –       250 euro (primiţi de la Scutaru Silvia); –          50 euro (primiţi de la Chelba Maria), în total 1.900 euro şi 10.800 lei. 2.      Nastasiuc Olga = –      400 lei (primiţi de la Haureş Vasile); –         100 euro (primiţi din banii daţi de Chira Olimpia inculpatei Morar Rodica); –        200 lei şi 150 euro (primiţi din banii daţi de Vleju Maria inculpatei Morar Rodica); –        200 lei (primiţi de la Nastasiuc Ioan), în total 800 lei şi 250 euro. 3.   Şpac Lucia = 300 lei, bani înmânaţi în anul 2011, unei persoane neindentificate. 4.          Lucescu Cleuţa = 500 lei, bani înmânaţi în anii 2010 şi 2011, unei persoane neindentificate. Instituie măsura sechestrului asigurator (până la concurenţa sumelor de 1.900 euro şi 10.800 lei, care urmează a fi confiscaţi şi 4.000 lei care urmează a fi restituiţi denunţătoarei Calancea Geta) asupra imobilului proprietatea inculpatei Morar Rodica Luminiţa (în cota de 1/1), situat în mun. Suceava, str. Pictor Romeo Calancea, nr.5, jud. Suceava, identificat cadastral 31494-C1, inscris în CF 31494 a mun. Suceava, care are o valoare de impozitare de 217.925 lei În temeiul art. 162 alin. 4 Cod procedură penală, restituie următoarele bunuri: – carnet muncă seria ID, nr. 0173160, lui Pintrijel Viorel; – carnet muncă seria Ba, nr. 0314283, lui Parasca Dumitru; Desfiinţează următoarele înscrisuri false, referitoare la: A. Calancea Geta 1. acte depuse la dosar sau emise DGASPC Suceava: – concluzii de încadrare în gradul II de handicap, fila nr. 4; – raport nr. 2727 din 24.03.2011 al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 5; – buletin de rezultate purtând antetul Laboratorului Synevo Suceava pe numele Calancea Geta, având cod de bare – 30912191 din data de 18.11.2010, filele nr. 10-12; – scrisoare medicală + bilet ie?ire nr. 5603/23.11.2010, ce pare a fi emisă de Spitalul Judeţean Suceava, fila nr. 9; – adeverin?ă medicală din data de 18.03.2010, ce pare a fi emisă de Spitalul Judeţean Suceava, fila nr. 8; 2. alte acte: – men?iunea realizată în Registrul Ambulatoriului Sec?iei de Recuperare a Spitalului Jude?ean Suceava; B. Haureş Vasile, 1. acte aflate în dosarul nr. 8872 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 1184 din 01.03.2011, fila nr. 3; – buletin ecografie abdominală din data de 03.02.2011, fila nr. 8; – buletin de rezultate analize purtând antetul Laboratorul Synevo Suceava, cod de bare nr. 30927519 din 26.01.2011, filele nr. 9-10; – scrisoare medicală din data de 21.02.2011, dr. Cojocaru Corina, fila nr. 11; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 992 din 01.03.2010, fila nr. 12; – buletin ecografie abdominală din data de 22.02.2010, fila nr. 18; – buletin de rezultate analize purtând antetul Laboratorul Synevo Suceava, cod de bare nr. 30762431 din 10.02.2010, filele nr. 19-20; C. Lupăştean Vasile 1. acte aflate în dosarul nr. 293142 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 14682 din 04.02.2011, fila nr. 26; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 3827 din 05.07.2010, fila nr. 16; – buletin de rezultate cu antetul Laboratorului Synevo Suceava pe numele Lupăştean Vasile, având cod de bare – 30933877 din data de 02.02.2011, aflat la filele nr. 20-22; – scrisoarea medicală nr. 4198 din 30.05.2010 ce pare a fi emisă de Spitalul Judeţean Suceava pe numele Lupăştean Vasile, fila nr. 11; – adeverinţa medicală nr. 2463 din 01.07.2010 emisă de CMI dr. Mocrei Gabriela pe numele Lupăştean Vasile, fila nr. 14; 2. alte acte: – cerere de analize medicale pe numele Lupăştean Vasile, având cod de bare – 30933877 din data de 02.02.2011; D. Şpac Lucia 1. acte aflate în dosarul nr. 296112 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 14666 din 04.02.2011, fila nr. 30; scrisoare medicală nr. 6159 din 02.02.2011 a Spitalului Judeţean Suceava, fila nr. 28; – scrisoare medicală (fără dată şi nr. de înregistrare) a Ambulatoriului Cardiologie a Spitalului Judeţean Suceava (+EKG), filele nr. 26-27; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 5213 din 11.10.2010, fila nr. 25; scrisoare medicală nr. 5178 din 05.10.2010 a Spitalului Judeţean Suceava, fila nr. 15; 1. alte acte: – menţiunea din Registrul Ambulatoriului Secţiei Recuperare a Spitalului Judeţean Suceava, poziţia nr. 5178 din 05.10.2010; – menţiunea din Registrul Ambulatoriului Secţiei Recuperare a Spitalului Judeţean Suceava, poziţia nr. 6159 din 02.02.2011; E. Laurus Veronica 1. acte aflate în dosarul nr. 290315 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 777 din 17.03.2011, fila nr. 19; – scrisoare medicală nr. 6487 din 07.03.2011 a Spitalului Judeţean Suceava, fila nr. 14; – scrisoare medicală (fără dată şi nr. de înregistrare) a Ambulatoriului Cardiologie a Spitalului Judeţean Suceava (+EKG), filele nr. 15 şi 17; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 1780 din 18.03.2010, fila nr. 12; – bilet ieşire spital+scrisoare medicală nr. 7452 din 19.02.2010 a Spitalului Judeţean Suceava, fila nr. 8; 2. alte acte: menţiunea din Registrul Ambulatoriului Secţiei Recuperare a Spitalului Judeţean Suceava, poziţia nr. 6487 din 07.03.2011; F. Lucescu Cleuţa 1. acte aflate în dosarul nr. 295053 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 14678 din 04.02.2011, fila nr. 26; scrisoare medicală nr. S.1.100.2 din 01.02.2011 a Spitalului Judeţean Suceava, fila nr. 22; – scrisoare medicală (fără dată şi nr. de înregistrare) a Ambulatoriului Cardiologie a Spitalului Judeţean Suceava (+EKG), filele nr. 23-24; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 5065 din 06.10.2010, fila nr. 21; scrisoare medicală nr. 4698 din 20.07.2010 a Spitalului Judeţean Suceava, fila nr. 19; – scrisoare medicală nr. 1015 din 12.07.2010, a CMI Burcă Ana, fila nr. 13; 2. alte acte: – menţiunea din Registrul CMI Burcă Ana, poziţia nr. 1015 din 12.07.2010; – menţiunea din Registrul Ambulatoriului Secţiei Recuperare a Spitalului Judeţean Suceava, poziţia nr. 4698 din 20.07.2010; G. Vleju Maria 1. acte aflate în dosarul nr. 31889 al Consiliului Judeţean Suceava: – raport de evaluare complexă nr. 305/12.01.2011 al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 3; – concluzii formulate de membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în şedinţa din data de 20.01.2011 fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 630/20.01.2011 emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 1; – „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr. 5823/2010, înscris care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB – Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, fila nr. 7; – scrisoarea medicală şi adeverinţa medicală, ambele cu nr. 5986/20.12.2010, emise de dr. Stan Liliana pentru Vleju Maria, filele 5-6; 2. alte acte: – decizia de plată nr. 268501 din 30.01.2011 a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă pentru Vleju Maria în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 630/20.01.2011; – menţiunea realizată în Registrul de consultaţii Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava la poziţia nr. 5823 din data de 14.12.2010; H. Chira Olimpia Achilina 1. acte aflate în dosarul nr. 31875 al Consiliului Judeţean Suceava: – raport de evaluare complexă nr. 9529/29.12.2010al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap pe numele Chira Olimpia Achilina, fila nr. 3; – concluzii formulate de membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în şedinţa din data de 18.01.2011 privind pe Chira Olimpia Achilina, fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 509/18.01.2011 pe numele Chira Olimpia Achilina emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 1; – „scrisoare medicală + bilet de externare” nr. 5875/2010, înscris care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB – Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe numele Chira Olimpia Achilina, fila nr. 6; – adeverinţa medicală nr. 1938/29.12.2010, emisă de dr. Marin Diana pentru Chira Olimpia Achilina, fila nr. 5; 2. alte acte: – decizia de plată a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă pentru Chira Olimpia Achilina în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 509/18.01.2011; I. Floria Natalia 1. acte aflate în dosarul nr. 32260 al Consiliului Judeţean Suceava: – raport de evaluare nr. 2083/03.03.2011 al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap pe numele Floria Natalia, fila nr. 3; – concluzii formulate de membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în şedinţa din data de 22.03.2011 privind pe Floria Natalia, fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 2595/22.03.2011 pe numele Floria Natalia, fila nr. 1; – scrisoare medicală + bilet de ieşire nr. 5995/2011, pe numele Floria Natalia, care apare emisă la data de 17.01.2011 de Spitalul Judeţean Suceava Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB – Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. Dodu Mircea, fila nr. 6; – adeverinţa medicală nr. 193/02.03.2011, emisă de dr. Sandu Georgeta, medic primar medicină de familie pe numele Floria Natalia, fila nr. 5; 2. alte acte: – decizia de plată nr. 268789 din 31.03.2011 a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă pentru Floria Natalia în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 2595/22.03.2011; – menţiunea realizată în Registrul de consultaţii Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava la poziţia nr. 5995 din data de 17.01.2011; J. Păstrăv Ilie 1. aflate în dosarul de pensie nr. 7254 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 2810 din 18.05.2010, fila nr. 25; buletin de rezultate emis de Laboratorul Synevo Suceava pe numele Păstrăv Ilie, având cod de bare – 30810342 din data de 21.04.2010, fila nr. 19; – „ecografie abdominală” nr. 264/21.03.2010, înscris care apare emis de Laboratorul de Explorări Funcţionale din cadrul Spitalului Judeţean Suceava Sf. Ioan cel Nou Suceava, pentru pacientul Păstrăv Ilie, fila nr. 18; – „scrisoare medicală” din data de 18.05.2010, pe care apare aplicată parafa Dr. Dumitrescu Silvia, fila 20; 2. alte acte: – cererea de analize medicale pe numele Păstrăv Ilie, având cod de bare – 30810342 din data de 21.04.2010; K. Raţă Elisabeta 1. aflate în dosarul de pensie nr. 31.842 al Consiliului Judeţean Suceava: – scrisoare medicală + bilet de ieşire nr. 5824/2010, fila nr. 6; – scrisoarea medicală nr. 5/20.12.2010, emisă de dr. Gribincea Irina, medic specialist medicină de familie pentru Raţă Elisabeta, fila nr. 5; – ancheta socială nr. 255432/16.12.2010 întocmită de Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul de Protecţie Socială din cadrul Primăriei mun. Suceava, filele nr.7-8; – raport de evaluare complexă nr. 9431/21.12.2010 al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 3; – concluzii din data de 13.01.2011 formulate de membrii Comisiei de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 403/13.01.2011, fila nr. 1; 2. alte acte: – decizia de plată (nr. 268.473 din 30.01.2011) a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă în dosarul de handicap nr. 31.842 al Consiliului Judeţean Suceava; – menţiunea realizată în Registrul de consultaţii Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava la poziţia nr. 5824 din data de 15.12.2010; L Raţă Constantin 1. aflate în dosarul de pensie nr. 32.130 al Consiliului Judeţean Suceava: – scrisoarea medicală din data de 27.12.2010, care apare emisă de Cabinetul Ambulatoriu Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţe Suceava, pe care apare aplicată parafa – Dr. Ginghină Silvia, pe numele Raţă Constantin, fila nr. 6; – scrisoarea medicală din 27.01.2011, care apare emisă de Cabinetul Medical de Urologie şi pe care apare aplicată parafa – Dr. Chiriac Teodor, pe numele Raţă Constantin, fila nr. 9; – scrisoarea medicală nr. 1/08.02.2011, emisă de dr. Gribincea Irina, medic specialist medicină de familie, pe numele Raţă Constantin, fila nr. 10; – ancheta socială nr. 250605/09.02.2011, întocmită de Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul de Protecţie Socială din cadrul Primăriei mun. Suceava, filele nr. 7-8; – raport de evaluare complexă nr. 1422/14.02.2011 al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 3; – concluziile din data de 24.02.2011 formulate de membrii Comisiei de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 1770/24.02.2011, fila nr.1; 2. alte acte: – decizia de plată (nr. 268.576 din 28.02.2011) a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1770/24.02.2011; M. Maftean Dumitru – acte existente în dosarul de handicap nr. 32.176 al Consiliului Judeţean Suceava: -certificat de încadrare în grad de handicap nr. 2009 din 03.03.2011, fila nr. 1; – concluziile Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din 03.03.2011, fila nr. 2; – raport de evaluare complexă întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap nr. 1536 din 16.02.2011, fila nr. 3; – adeverinţă medicală nr. 1269 din 03.02.2011 emisă de C.M.I. dr. Cijevschi Dumitru, fila nr. 5; – scrisoare medicală din data de 13.01.2011 emisă de CMI dr. Chiriac Teodor – medic primar urolog, fila nr. 6; – scrisoare medicală din data de 27.12.2010 emisă de dr. Ginghină Silvia de la Ambulatoriul de Oncologie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, fila nr. 7; – anchetă socială nr. 856 din 03.02.2011 emisă de Primăria Comunei Marginea, filele nr. 8-9 2. alte acte: – dispoziţia de plată nr. 268.804 din 31.03.2011 a indemnizaţiei de handicap emisă de DGASPC Suceava; – adeverinţă medicală nr. 1269 din 03.02.2011 emisă de C.M.I. dr. Cijevschi Dumitru, depusă de către Maftean Dumitru la Primăria comunei Marginea în vederea eliberării anchetei sociale nr. 856 din 03.02.2011; – menţiunile realizate la poziţia nr. 5041 în Registrul de consultaţii al Ambulatoriului Oncologie; N. Cazacu Aurel Vasile 1. aflate în dosarul de pensie nr. 32.112 al Consiliului Judeţean Suceava: – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 1665 din 24.02.2011, fila nr. 1; – concluziile Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din 24.02.2011, fila nr. 2; – raport de evaluare complexă întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap nr. 1339 din 10.02.2011, fila nr. 3; – adeverinţă medicală din 04.02.2011 emisă de C.M.I. dr. Tarasiuc Irinel Carmen, fila nr.5; – scrisoare medicală din data de 21.01.2011 emisă de CMI dr. Chiriac Teodor – medic primar urolog, fila nr.6; – scrisoare medicală din data de 27.12.2010 emisă de dr. Ginghină Silvia de la Ambulatoriul de Oncologie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, fila nr.8; 2. alte acte: – dispoziţia de plată nr. 268.683 din 28.02.2011 a indemnizaţiei de handicap emisă de DGASPC Suceava; – menţiunile realizate la poziţia nr. 5001 în Registrul de consultaţii al Ambulatoriului Oncologie; O. Pintrijel Viorel 1. acte aflate la dosarul nr. 31411 al Consiliului Judeţean Suceava: – raport de evaluare complexă nr. 2355/14.03.2011al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 3; – concluzii formulate de membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în şedinţa din data de 24.03.2011, fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 2692/24.03.2011, fila nr.1; – buletin de analize medicale din data de 10.03.2011 pe numele Pintrijel Viorel, fila nr. 7; – adeverinţa medicală nr. 4977/20.09.2010, emisă de CMI – dr. Strugari Elena, pe numele Pintrijel Viorel, fila nr. 16; – scrisoare medicală nr. 350 din 13.09.2010 emisă de dr. Chiriac Teodor pentru Pintrijel Viorel, fila nr. 17; – fişa de evidenţă a bolnavilor de cancer nr. 41292 din 27.06.2010 pe numele Pintrijel Viorel, filele 18-19; 2. alte acte: – decizia de plată a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 2692/24.03.2011. P. Scutariu Silvia 1. acte aflate la dosarul nr. 31791 al Consiliului Judeţean Suceava: – raport de evaluare complexă nr. 9112/13.12.2010 al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 3; – concluzii formulate de membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în şedinţa din data de 28.12.2010, fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 9833/28.12.2010, fila nr. 1; – deverinţa medicală nr. 2311/25.11.2010, emisă de CMI – dr. Urian Dumitra, pe numele Scutariu Silvia, fila nr. 5; – scrisoare medicală nr. 5674 + bilet de ieşire pe numele Scutariu Silvia, fila nr. 6; 2. alte acte: – dispoziţia de plată nr. 268414 din 30.12.2010 a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 9833/28.12.2010; R. Furnică Viorel 1. aflate în dosarul de pensie nr. 32337 al Consiliului Judeţean Suceava: – raport de evaluare complexă nr. 2412/15.03.2011 al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap pe numele Furnică Viorel, fila nr. 3; – concluzii formulate de membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în şedinţa din data de 29.03.2011 privind pe Furnică Viorel, fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 2751/29.03.2011 pe numele Furnică Viorel emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 1; – adeverinţă medicală nr. 1368/14.03.2011, emisă de dr. Duţu Mariana, medic primar medicină de familie pentru Furnică Viorel, fila nr. 5; – „bilet de ieşire din spital” nr. 11067/10.03.2011, fila nr. 6; – „buletin de rezultate” emis de Laboratorul de analize medicale Synevo Suceava pe numele Furnică Viorel, având cod de bare 30939639 din data de 03.03.2011, fila nr. 7; 2. alte acte: – decizia de plată nr. 268743 din 31.03.2011 a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă pentru Furnică Viorel în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 2751/29.03.2011; – cerere analize cod bare 30939639 din data de 03.03.2011; S. Parasca Eleonora 1. aflate în dosarul nr. nr. 31831 al Consiliului Judeţean Suceava: – raport de evaluare complexă nr. 9381/20.12.2010 al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap pe numele Parasca Eleonora, fila nr. 3; – concluzii formulate de membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în şedinţa din data de 13.01.2011 privind pe Parasca Eleonora, fila nr. 2; – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 392/13.01.2011 pe numele Parasca Eleonora emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, fila nr. 1; – „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. 5825/2010, care apare emisă la data de 15.12.2010 de Spitalul Judeţean Suceava Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB – Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. Dodu Mircea, pe numele Parasca Eleonora, fila nr. 5; 2. alte acte: – decizia de plată nr. 268533 din 30.01.2011 a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă pentru Parasca Eleonora în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 392/13.01.2011; T. Popescu Dumitru 1. aflate în dosarul de handicap nr. 31.774 al Consiliului Judeţean Suceava: – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 9768 din 23.12.2010, fila nr. 1; – concluziile Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din 23.12.2010, fila nr. 2; – raport de evaluare complexă întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap nr. 9466 din 22.12.2010, fila nr. 3; – adeverinţă medicală nr. 4575 din 13.12.2010 emisă de C.M.I. dr. Mocrei Gabriela, fila nr. 5; – scrisoare medicală + bilet de internare FO nr. 5803 din 13.12.2010, ce apare ca fiind emisă de Spitalul Judeţean Suceava – Ambulatoriu Integrat Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, fila nr.6; – anchetă socială nr. 6320 din 13.12.2010 emisă de Primăria comunei Volovăţ, filele nr. 7-11; 2. alte acte: – dispoziţia de plată nr. 268.453 din 30.12.2010 a indemnizaţiei de handicap emisă de DGASPC Suceava pe numele Popescu Dumitru; – menţiunea realizată în Registrul de consultaţii Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava la poziţia nr. 5803 din 13.12.2010; Ţ. Parasca Gheorghe 1. aflate în dosarul nr. 281.179 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – buletin de rezultate analize medicale al Laboratorul Synevo Suceava având codul de bare nr. 30736929 din 27.01.2010, fila nr. 15; – buletin de ecografie abdominală nr. 52 din 10.01.2010 al Laboratorului de Explorări Funcţionale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, fila nr.17; – bilet de ieşire din spital FO 12199 din 15.03.2010 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava – Secţia Nefrologie, fila nr. 19; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 1762 din 17.03.2010, fila nr. 20; – buletin de rezultate analize medicale al Laboratorul Synevo Suceava având codul de bare nr. 30928544 din 03.02.2011, fila nr. 21; – scrisoare medicală din data de 02.03.2011 a C.M.I. dr. Cojocaru Corina – medic specialist boli interne, fila nr. 22; – buletin de ecografie abdominală nr. 111 din 25.01.2011 al Laboratorului de Explorări Funcţionale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, fila nr.24; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 648 din 10.03.2011, fila nr. 27; U. Popescu Ilie 1. aflate în dosarul de pensie nr. 298618 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – bilet de ieşire din spital FO 41.725 din 31.07.2009, ce apare ca fiind emis de Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava pentru bolnavul Popescu Ilie, fila nr. 3; – bilet de ieşire din spital FO 48.770 din 05.09.2009, ce apare ca fiind emis de Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava pentru bolnavul Popescu Ilie, fila nr. 4; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 154 din 02.02.2010, fila nr. 8; – buletin de rezultate analize medicale având codul de bare 30928512 din data de 31.01.2011, ce apare ca fiind emis la Laboratorul Synevo Suceava pentru pacientul Popescu Ilie, filele nr. 10-11; – bilet de ieşire din spital 2077 din 11.01.2011, ce apare ca fiind emis de Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava pentru bolnavul Popescu Ilie; – ecografie abdominală nr. 107 din 20.01.2011, ce apare ca fiind emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava – Laboratorul de Explorări Funcţionale pentru bolnavul Popescu Ilie, fila nr. 12; – adeverinţa medicală nr. 13 din 27.10.2011, emisă de CMI dr. Horbaniuc Mircea Ioan din loc. Putna, jud. Suceava, fila nr. 13; – decizia asupra capacităţii de muncă nr. 117 din 07.02.2011, fila nr. 15; V. Chelba Maria 1. aflate în dosarul nr. 14408 al Casei Judeţene de Pensii Suceava: – decizia nr. 53/13.01.2010, fila nr. 1; – bilet de ieşire din spital din 18.09.2009, cu FO 51340, fila nr. 2; – bilet de ieşire din spital din 30.10.2009, cu FO 58143, fila nr. 4; 2. aflate în dosarul de handicap nr. 31.793 al Consiliului Judeţean Suceava: – certificat de încadrare în grad de handicap nr. 9835 din 28.12.2010, fila nr. 1; – concluziile Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de încadrare în grad de handicap, fila nr. 2; – raport de evaluare complexă întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap nr. 9108 din 13.12.2010, fila nr. 3; – adeverinţă medicală nr. 4948 din 29.11.2010 emisă de C.M.I. dr. Ciobotar Cristina, fila nr. 5; – scrisoare medicală nr. 8206 din 25.11.2010, fila nr. 7; 3. alte acte: – dispoziţia de plată a indemnizaţiei de handicap emisă de DGASPC Suceava pe numele Chelba Maria; Obligă pe fiecare din cei 26 de inculpaţi din prezenta cauză să plătească statului suma de 647 lei reprezentând cheltuieli judiciare din care suma de 147 lei pentru fiecare inculpat este aferentă urmăririi penale (în total 3.822 lei), iar suma de 500 lei pentru fiecare inculpat este pentru etapa cercetării judecătoreşti. Cheltuielile judiciare reprezentând onorariu avocat oficiu pentru etapa camerei preliminare (230 lei) şi fond (520 lei) = în total 750 lei pentru fiecare din inculpaţii: Chira Olimpia Achilina, Cazacu Aurel Vasile, Maftean Dumitru, Haureş Vasile şi Popescu Dumitru, se vor vira din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Suceava. III. Disjunge dosarul faţă de inculpaţii: Burcă Ana, Chiriac Teodor, Laurus Veronica, Scutariu Silvia, Cîrcu Vasile Dănuţ, Chiforiuc Liliana Niculina, Vleju Maria, Ginghină Silvia, Chelba Maria şi Lupăşten Vasile şi se va înainta la Serviciul Arhivă – Secţia Penală din cadrul Tribunalului Suceava în vederea formării unui nou dosar ce va fi repartizat manual aceluiaşi complet C5F. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţile civile, cei 26 de inculpaţi condamnaţi şi procuror. (N.B.)


Intră acum și în grupul de