Sărbătoarea Sfântului Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi


Intră acum și în grupul de

Biserica din Ierusalim avea cei mai numeroși creștini dintre toate comunitățile Țării Sfinte. Sfinții Apostoli erau conducătorii și învățătorii turmei.

sf-apostol-filip
Sursa foto – doxologia.ro

După frângerea pâinii (Sfânta Liturghie), toți creștinii stăteau la masă și gustau din bucate. Era agapa frățească. Sfinții Apostoli săvârșeau cele sfinte și de multe ori slujeau și la mese. Era istovitor pentru ei și, pentru a nu lăsa la o parte slujba pentru servitul la mese, Sfinții Apostoli au ales șapte bărbați credincioși și râvnitori, „cu nume bun, plini de Duh Sfânt și de înțelepciune” (Fapte, cap. VI) care să se ocupe de frați la agapă.

Cei  șapte diaconi sunt: Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena  și Nicolae.

Sfântul Filip era căsătorit și avea patru fiice. Era foarte milostiv, ajuta săracii și pe văduve și se îngrijea cu multă dăruire de slujba care i-a fost încredințată.

Norii negri ai persecuției evreilor asupra creștinilor au venit și primul martir al Bisericii Creștine a fost chiar unul dintre cei șapte diaconi. Sfântul  Ștefan a fost ucis cu pietre.

Sfântul Filip a plecat din Ierusalim în Samaria. Activitatea sa a fost intensă. A predicat, a colindat regiunea în lung și-n lat. Pe mulți i-a creștinat, catehizându-i și apoi botezându-i. Făcea multe minuni. Bolnavi mulți au fost vindecați spre uimirea tuturor.

Spectaculoase pentru locuitorii Samariei au fost izgonirile de diavoli. Cu puterea lui Dumnezeu, Sfântul Filip scotea diavolii din oamenii neputincioși. Chiar Simon Magul, puternicul vrăjitor, s-a convertit la vederea atâtor minuni săvârșite de Sfântul Filip. S-a botezat  și s-a pus la picioarele lui Hristos pe care avea să-l urmeze toată viața. Așa a făcut și eunucul Candachiei Etiopiei, ducând lumina Botezului până în Africa.

Pentru   viața   sa   curată,   darurile   sale   și   râvna   în   propovăduirea   lui   Dumnezeu, Sfântul   Filip   a   fost   hirotonit   episcop   și   trimis   în   Trallia,   în   Asia.   Activitatea   sa  a continuat în această parte a lumii, întărind Biserica lui Dumnezeu. A predicat, a botezat, a hirotonit preoți  și diaconi, a săvârșit minuni. După o viață pusă în slujba lui Dumnezeu  și a semenilor, Sfântul Filip a trecut la cele veșnice, Biserica sărbătorindu-l în fiecare an la data de 11 Octombrie.

prof. Justinian – Remus. A. Cojocar


Intră acum și în grupul de