Unitatile de invatamant particular autorizate pot depune dosarele pentru acreditare pana la mijlocului lui aprilie


Intră acum și în grupul de

Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP) informeaza ca unitatile de învatamânt preuniversitar particular autorizate care îndeplinesc conditiile prevazute de lege trebuie sa depuna la ARACIP, pâna la data de 15 aprilie 2008, documentatia în vederea acreditarii.

Conform art. 3. alin (3) din H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, „organizatiile furnizoare de educatie autorizate sa functioneze provizoriu au obligatia de a solicita acreditarea dupa încheierea unui ciclu de scolarizare, în termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie”.

În vederea obtinerii acreditarii, unitatile de învatamânt preuniversitar particular trebuie sa depuna la Departamentul de Acreditare al ARACIP, o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa, însotita de un raport de evaluare interna, pentru fiecare nivel de învatamânt, specializare si /sau calificare profesionala, dupa caz.

În situatia în care cererea de acreditare nu va fi înregistrata pâna la data de 15.04.2008, unitatea de învatamânt preuniversitar particular autorizata nu va mai avea dreptul sa înscrie elevi în anul I de studiu si va functiona în lichidare, începând cu anul scolar 2008-2009.

Informatii suplimentare pe aceasta tema pot fi obtinute accesând pagina web a ARACIP la adresa http://aracip.edu.ro/.


Intră acum și în grupul de