ASP va administra locuintele construite de ANL pentru medicii rezidenti

În ultima sedinta a Guvernului s-a decis adoptarea Hotarârii prin care  Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor administra, în numele Ministerului Sanatatii Publice, locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanatate, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului.

Imobilele care fac obiectul actului normativ sunt cele realizate în cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, Subprogramul privind constructia locuintelor în regim de închiriere pe terenurile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sanatatii Publice.

În prezent, locuintele mentionate fac parte din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si sunt administrate de catre consiliile locale.

Trecerea locuintelor în administrarea ASP restrânge  accesul la repartitie al persoanelor care nu au calitatea de medic –  ceea ce constituie un avantaj pentru medicii rezidenti.

Potrivit noilor prevederi, cererile de repartizare a acestor locuinte vor fi analizate de comisii sociale constituite prin decizie a directorilor executivi ai autoritatilor de sanatate publica.

Din componenta acestora vor face parte specialisti (medici, asistenti medicali, economisti, juristi, etc) din cadrul autoritatii de sanatate publica, care organizeaza activitatea de administrare si din unitati sanitare reprezentative.

Comisia sociala întocmeste lista cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilita prin punctaj si o prezinta directorului executiv al autoritatii de sanatate publica care o aproba.

Autoritatile de sanatate publica au obligatia de a face cunoscute listele cu criteriile de stabilire a prioritatilor si listele cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, prin afisare la sediul propriu, la unitatile sanitare în incinta careia s-au construit locuintele si prin postare pe site-ul propriu.

Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum si cu acordarea prioritatilor în solutionarea cererilor sunt adresate directorului executiv al autoritatii de sanatate publica, în termen de 7 zile de la afisarea listelor. Directorul executiv al autoritatii de sanatate publica asigura solutionarea contestatiilor în termen de 15 zile de la primire, în conditiile legii.

Repartizarea locuintelor noi se efectueaza la finalizarea acestora si dupa preluarea lor prin protocol în administrarea MSP.

MSP tine evidenta lunara si cumulativa a locuintelor pentru medici rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanatate aflate în administrarea sa si a necesarului de astfel de locuinte, pe care le va transmite ANL si/sau MDPL, la solicitarea acestora.

loading...