Noua strategie de parcare în municipiul Suceva: De la permise plătite pentru parcarea pe stradă la parcaje supraetajate cu maxim 140 de locuri

Noua strategie de administrare a parcărilor în municipiul Suceava este complexă, propune mai multe soluții, de la eliberarea de permise pentru parcarea mașinii pe stradă pentru rezidenți și până la construcția de parcaje supraetajate cu 140 de locuri care, scopul principal al acestui program fiind asigurarea unui număr suficient de locuri de parcare, dar și descurajarea deplasărilor cu autoturismele proprii în oraș.

Documentul strategic a fost inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi care arată că în ultimii ani numărul vehiculelor a crescut foarte mult, iar parcarea a devenit o problema foarte mare pentru fiecare posesor de vehicul.

„În general, circulaţia este foarte dificilă în municipiul Suceava la orele de vârf, dar începe şă devină dificilă și în afara orelor de vârf. În acest moment în municipiul Suceava sistemul rutier este complet neadaptat la numărul de vehicule care circulă în fiecare zi. Din ultimele statistici rezultă că numărul de autovehicule înmatriculate în municipiu este de cca. 40.000 la care se mai adaugă și cele în tranzit, iar sistemul rutier nu a fost extins corespunzător”, explică inițiatorii strategiei.

Totdată, în document se menționează că chiar dacă în viitor se vor construi noi străzi, acest lucru nu mai este posibil în centrul municipiului și este necesar să se identifice modalităţi care să descurajeze folosirea vehiculelor în aceste zone.

Astfel, inițiatorii consideră în preambul că este necesară introducerea unor reglementări unitare privind parcarea autovehiculelor și găsirea unor modalităţi eficiente de stimulare a respectării acestor reglementări.

Principalul scop al Strategiei pentru administrarea parcărilor este realizarea unui cadru legal pentru dezvoltarea investiţiilor în domeniul parcărilor publice, pentru a asigura necesarul de locuri de parcare, concomitent cu descurajarea deplasărilor cu autovehiculul propriu.

De asemenea, Strategia pentru administrarea parcărilor își mai propune să asigure aplicarea efectivă a reglementărilor privind parcarea, să conducă la reducerea cererii de parcare prin îmbunănăţirea transportului public și a transportului nemotorizat, să stimuleze reducerea traficului în zona centrală, să faciliteze circulaţia pietonilor pe trotuare, să mărească numărul locurilor de parcare și accesibilitatea la spațiile de parcare în general și pentru persoanele cu handicap în particular, să reducă perioada de parcare a vehiculelor în centrul orașului și pe străzi, să asigure administrarea parcajelor și să îmbunătățească serviciile de parcare, să îmbunătățească fluxul circulaţiei, prin reducerea zonelor de aglomeraţie, să conducă la străzi mai sigure pentru pietoni, biclicliști, motocicliști și șoferi, dar și să faciliteze îmbunătățirea accesului pentru vehiculele de urgenţă și transport public.

În ceea ce privește parcajele de stradă, pe banda de lângă bordură, dispusă longitudinal, perpendicular sau în spic, ori în alveole special amenajate propune reducerea zonelor de parcare pe stradă, stabilirea unor astfel de zone doar pe perioade de timp foarte scurt, și ulterior eliminarea !or treptată.

Măsurile de eliminare a parcajelor pe stradă se pot aplică în toate zonele, cu excepţia celor unde nu există alte facilităţi de parcare, se arată în document care menționează că pentru început problema parcării pe stradă poate fi rezolvată, într-o mică măsură, prin folosirea pentru parcare doar a unei parți a străzii, iar acolo unde există competiţie pentru spaţiu, în zonele nerezidentiale, în mod normal trebuie să se acorde prioritate staţionărilor pe termen scurt, care trebuie să fie cele mai convenabile pentru persoanele care merg în vizită sau la cumpărături.

Strategia mai arată că pentru parcarea pe stradă va trebui să se acorde de asemenea prioritate zonelor pentru rezidenţi, unde nu există posibilitatea dezvoltării altor tipuri de facilităţi de parcare.

Astfel, se propune ca numărul parcajelor cu plată pe stradă să crească, să fie aplicate verificări și limitări ale duratei parcării pe stradă, să se facă verificări și să se aplice sancţiuni care vor conduce la limitarea parcării pe stradă care va implica și folosirea de indicatoare de circulaţie și marcaje care să menţioneze reglementarea aplicată în zona respectivă, și măsuri care să încurajeze șoferii să respecte aceste reglementări.

Strategia pune accent însă pe parcările în afara străzii, modalitate ce va trebui luată în considerare cu precădere având avantajul că poate reduce gradul de ocupare a străzii rezultând în acest fel o îmbunătăţire a traficului și a transportului public.

Inițiatorii Strategiei susțin că în zonele rezidenţiale unde există o cerere mare pentru parcarea pe stradă atât din partea rezidenţilor cât și a nerezidenţilor, va trebui să se stabilească categoria de utilizatori care are prioritate și nivelul de confort.

Astfel, în zonele rezidenţiale, oferta și administrarea de parcaje pe stradă va trebui să acorde prioritate cererii rezidenţilor și a vizitatorilor !or, să diminueze parcarea pe stradă a vehiculelor care aparțin nerezidenţilor și să confirme faptul că limitarea furnizării de locuri de parcare pe stradă este o opţiune viabilă pentru managementul traficului.

„În primul rând parcarea pe stradă în zonele rezidenţiale trebuie să ia în considerare activităţile asociate rezidenţilor, iar acolo unde este posibil, proprietăţile rezidenţiale trebuie să poată oferi locuri de parcare pentru rezidenţi pe propria proprietate. În unele locuri va fi necesară stabilirea unui orar de folosire a parcării pe stradă pentru a controla cererea de locuri de parcare pentru nerezidenţi. În noile zone de limitare a parcării, monitorizarea punerii în aplicare a reglementărilor privind restricţiile existente reprezintă un element important pentru eficientizarea managementului parcărilor în special în zonele în care este o mare competiţie pentru parcarea pe stradă”, se arată în strategie.

În ceea ce privește parcările în afara străzii în zonele sau în vecinătatea zonelor rezidenţiale va trebui să se asigure spaţiul necesar.

„Aceste parcaje trebuie să fie dezvoltate în zonele unde cererea pe timpul nopţii este mai mică decât capacitatea actuală legală. În zone unde cererea  este mai mare decât oferta ar trebui să fie amenajate  și facilităţi de parcare etajată supraterană”, se menționează în document.

Mai mult se arată că proiectul de amenajare a parcărilor supraterane prevede crearea unui număr de 28 de locuri de parcare pe nivel, iar în funcţie de reglementările urbanistice ale zonei, acestea pot avea până la cinci niveluri, cât un bloc, punând la dispoziţie un număr maxim de 140 de locuri de parcare.

În primă fază, zonele pentru zece parcări supraterane sun pe str. Petru Rareș-Piaţa Mare -pe locul actualei parcări publice a municipalităţii, pe strada Vasile Bumbac, în zona Palatului de Finanţe, în spatele fostului magazin Taylan, în parcarea interioară dintre blocuri, pe strada Meseriașilor, vis-a vis de sediul PSD; în zona hotelului Bucovina în locul actualei parcări, care face parte din domeniul public, în vecinătatea Pieţei Mici, între strada Zorilor și Aleea Saturn (zona Albina ), la Mobilă, în zona bisericii Sf. Vineri – blocul T96, B-dul 1 Mai vis-a vis de Proiect Bucovina, o alta lângă sediul Primiiriei Suceava – B-dul 1Mai, iar alta în Zamca -în zona celor două biserici, unde există un teren al Primăriei.

În faza a doua a proiectului urmează să fie propuse și alte locaţii, după identificarea cadastrală.

În ceea ce privește parcările din zonele comerciale și de afaceri, strategia prezentată pentru aprobare menționează că ar una dintre măsuri este descurajarea deplasării angajaţilor cu autoturismul propriu și încurajarea acestora să se deplaseze la locurile de muncă cu mijloacele de transport în comun.

„Experienţa a arătat că, de obicei, șoferii nu folosesc parcajele în afara străzii dacă intrările în zonele de parcare sau chiar spaţiile de parcare nu sunt identificate de aceștia. De aceea, parcajele în afara străzii și intrările în parcaje trebuie să fie vizibile șoferilor și ușor accesibile, în mod particular dacă strada este ocupată. Există situaţii în care nevoia de parcare pentru afaceri poate diferi între anumite intervale orare. În acest caz facilităţile de parcare pentru afaceri ar putea fi împărţite cu alte activităţi, în loc să existe două zone de parcare separate”, se arată în strategie.

Totodată, se va lua în considerare crearea de zone de staţionare speciale pentru taxi, care să nu se suprapună cu zonele pentru staţiile de transport în comun.

În zonele comerciale, din motive de siguranţă și pentru a evita aglomerările, blocajele și chiar accidentele, serviciile de încărcare  și descărcare de marfă trebuie să se realizeze în locuri special amenajate cu mijloace auto de tonaj redus sau pe timpul nopţii.

Pentru zona centrală a orașului unde  numărul de vehicule care vizitează zona este foarte mare și în continuă creștere și unde există spaţiu limitat care este ocupat de vehicule staţionate, care îngreunează fluența traficului se propune diminuarea ofertei de parcare pe stradă în zonele în care se cere îmbunătățirea nivelului de confort în trafic și fluidizarea traficului, încurajarea parcării pe termen lung în facilităţi de parcare în afară străzii,  staţionarea  temporară  în  spaţiile  de  parcare  pe  stradă  a  vehiculelor  pentru  activităţile comerciale.

Strategia introduce și noțiunea de „park & ride” parchează și călătorește, aplicată în orașe mari în special în UE.

Amplasarea facilităţilor de parcare „park & ride” se face de obicei în zona marginală a unui oraș în apropierea staţiilor de autobuz sau autogări sau gări pentru a ușura legătura cu alte mijloace de transport, iar aceste facilităţi permit posesorului de vehicul să îl parcheze într- un loc special amenajat și sigur, și să își continue călătoria spre centrul oraușului cu mijloace de transport public sau cu alte mijloace nemotorizate.

Totodată, Primăria va trebui să includă în planurile privind parcarea și propuneri referitoare atât la piste speciale pentru circulaţia bicicletelor având în vedere și că acest mijloc de transport este o modalitate de a reduce poluarea cât și la furnizarea de facilităţi de parcare, sigure și ușor identificabile pentru biciclete și motociclete sau alte mijloace de transport pe două roţi.

În ceea ce privește taxele de parcare acestea vor fi stabilite diferențiat astfel încât să se încurajeze parcarea în parcajele subterane și cele de suprafaţă și să descurajeze parcarea pe stradă, ceea ce presupune că taxele pentru parcajele pe stradă ar trebui să fie mai mari decât taxele pentru parcajele din afară străzii.

„De asemenea, o altă metodă este stabilirea de taxe de parcare diferenţiate în funcţie de perioada din zi, care poate fi aplicată în parcajele cu rotaţie, și anume în timpul zilei pentru vizitatori să existe o taxă, iar seara, pentru rezidenţi, o altă taxă”, se mai arată.

Strategia prezentată menționează că de urgență trebuie înființată o unitate destinată exclusiv managementului parcărilor în Suceava, fie prin gestiune directă sau prin gestiune delegată.

Regulamentul privind regimul parcărilor în municipiul Suceava trebuie să prevadă că utilizarea locurilor de parcare de reședință să se facă în urma unei proceduri de licitaţie publică.

Strategia mai arată că administrarea parcărilor pentru fiecare zonă, trebuie să includă prețul pentru client, alte beneficii pentru clienți și cetățeni, permise pentru rezidenți pentra parcarea pe stradă, cu alocarea de permise de parcare la marginea trotuarului în cadrul zonei.

„Procesul trebuie să fie transparent. În cazul în care cererea e mai mare decât oferta, se va realiza un sondaj între solicitanți. Permisele trebuie asociate reședinței, iar schimbarea reședinței presupune pierderea dreptului la permis. În schimbul unei taxe anuale mici, permisul permite parcarea în zona specificată pentru un autovehicul corect identificat”, se mai arată în proiect.

Mai mult, în ceea ce privește parcarea prin rotație pe stradă va fi  permisă oricui în schimbul unei taxe, cu introducerea unor limite privind durata parcării adaptate la fiecare zonă, dar și locuri de parcare pentru rezidenți și vizitatori în afara străzii.(Alin Dima)