Zece candidaţi pentru funcţiile de conducere ale unor unităţi şcolare din judeţul Suceava au fost respinşi în urma probei scrise. Un alt candidat nu s-a prezentat la această probă

Zece candidaţi suceveni, din care opt pentru ocuparea funcţiei de director şi doi pentru ocuparea funcţiei de director adjunct, au fost respinşi în urma susţinerii probei scrise din cadrul Concursului naţional pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a publicat, luni, rezultatele obţinute la proba scrisă de candidaţii înscrişi la Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Suceava, ce s-a desfăşurat la centrul special de examen, organizat la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava.

Astfel, potrivit ISJ Suceava, din cei 123 de candidaţi înscrişi la concurs, opt candidaţi pentru funcţia de director şi doi candidaţi pentru funcţia de director adjunct au fost declaraţi respinşi în urma susţinerii probei scrise, întrucât nu au întrunit punctajul minim de 35 de puncte, iar un alt candidat pentru funcţia de director adjunct nu s-a prezentat la această probă.

Conform ISJ, candidatul pentru funcţia de director al Grădiniţei cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada” Vatra Dornei, unul din  cei doi candidaţi pentru funcţia de director al Clubului Sportiv Şcolar Rădăuţi, unul din cei doi candidaţi pentru funcţia de director al Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, candidatul pentru funcţia de director al Şcolii Gimnaziale Măriţei, candidatul pentru funcţia de director al Şcolii Gimnaziale “Luca Arbure” Arbore, unul din cei trei candidaţi pentru funcţia de director al Şcolii Gimnaziale Vatra Moldoviţei, candidatul pentru funcţia de director al Colegiului Naţional de Informatică”Spiru Haret” Suceava şi al Şcolii Gimnaziale “Krystyna Bochenek” Poiana Micului au fost declaraţi respinşi la proba scrisă, întrucât nu au obţinut punctajul minim de 35 de puncte la proba scrisă.

Totodată, unul din cei trei candidaţi pentru funcţia de director adjunct al Liceului Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca şi candidatul pentru funcţia de director adjunct al Liceului Tehnologic “Tomşa Vodă” Solca au fost declaraţi respinşi întrucât nu au obţinut 35 de puncte la proba scrisă a concursului.

Conform MEN, candidaţii înscrişi la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ trebuie să susţină trei probe: prima probă, cea scrisă,  presupune rezolvarea, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia sunt evaluate în proporție de 50% cunoștințe privind legislația specifică domeniului învățământ preuniversitar și în proporție de 50% cunoștințe privind managementul educațional.

A doua probă a concursului constă în analiza Curriculumului Vitae şi este realizată de comisia de concurs, în plen, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute în metodologia de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc veridicitatea afirmațiilor din CV.

La a treia probă, cea a  interviului, desfăşurată în fața comisiei de concurs, sunt apreciate calitatea și modul de susținere a ofertei manageriale, precum și cunoștințele privind legislația din domeniul învățământ preuniversitar, raportată strict la specificul și nivelul unității de învățământ.

 

MEN precizează că probele sunt evaluate de comisii de concurs constituite, la nivelul inspectoratelor şcolare, iar punctajele obținute de candidaţi la fiecare probă sunt publicate după încheierea probei respective, în aceeași zi.

“Un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, astfel încât cel târziu în data de 2 august 2017 să fie afișate rezultatele finale ale concursului. Acestea vor fi validate de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare cel târziu în data de 4 august 2017, iar în perioada 21-23 august vor fi emise deciziile de numire în funcţie începând cu 1 septembrie 2017”, mai precizează MEN.

ISJ Suceava a informat că la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava au fost validate dosarele a 123 de candidați, din care 86 pentru funcția de director și 37 pentru funcția de director adjunct.

Concursul se organizează în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

În județul Suceava există 107 posturi vacante, din care 77 de director și 30 de director adjunct.

(Liliana Bujdei)

loading...