Aqua Park, pârtie de schi de vară, sanie-tobogan și tubing la Gura Humorului, parc de aventură și pârtie de schi la Sucevița, dar și domeniu schiabil în Călimani- proiecte incluse în Master Planul de Turism

Ministerul Turismului a realizat și Guvernul a aprobat, vineri, un Master Plan de investiții în turism care presupun mai multe obiective ce ar urma să obțină finanțare guvernamentală.

În acest document, stațiunea Gura Humorului are prevăzut un proiect de realizare a unui Aqua Park, dar și o pârtie de schi artificială – schi pe timp de vară, sanie-tobogan și tubing.

În comuna Sucevița, stațiune de interes național, sunt propuse amenajarea unui parc de tip „Adventure”, amenajarea unei pârtii de schi și construirea unui patinoar.

Un alt proiect inclus în Master Planul de Turism este realizarea unui domeniu schiabil în Munții Călimani, în comuna Șaru Dornei, proiect propus din 2012 de fostul președinte al CJ Suceava, Cătălin Nechifor.

În Vatra Dornei sunt prevăzute investiții în dezvoltarea domeniului schiabil, creșterea atractivității stațiunii turistice Vatra Dornei prin optimizarea și creșterea rețelei de producere a zăpezii artificiale și creșterea calității serviciilor turistice în Bazinul Dornelor prin amenajarea posturilor de Salvamont.

Totodată, acest document prevede finalizarea pârtiei de schi din Masivul Rarău.

Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre discutată în ședința de vineri, Programul Multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism.

Programul Multianual, denumit Master-Planul investițiilor în turism, are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică. De asemenea, se urmărește dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive pe plan internațional, valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor de identitate națională prin turism și promovarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.

 

Actul normativ prevede activități majore în domeniul turismului: dezvoltarea turismului de sănătate, a domeniului schiabil, a infrastructurii turistice de agrement dar și dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, a infrastructurii turistice de-a lungul Dunării și cea din zona montană înaltă și, nu în ultimul rând, extinderea infrastructurii de vizitare din ariile naturale protejate, altele decât cele din zona montană, se arată într-un comunicat de presă al Executivului.

Conform Hotărârii, contribuția financiară a Ministerului Turismului în investiții variază în funcție de nivelul de importanță. Pentru investițiile de importanță națională, contribuția aparține în totalitate Ministerului. În această categorie se încadrează dezvoltarea unui domeniu schiabil de peste 100 km și a unor porturi turistice în zona Deltei Dunării și a litoralului Mării Negre.

 

Pentru investiții realizate în stațiunile de interes național, atestate în condițiile legii, contribuția instituției este de 90%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%; pentru investiții realizate în stațiunile de interes local, contribuția Ministerului Turismului este de 85%, iar contribuția UAT-ului beneficiar este de 15% . Contribuția Ministerul Turismului este de 70% și contribuția UAT-ului/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară beneficiară este de 30% pentru investiții în domenii de aplicare ale Hotărârii, altele decât cele menționate anterior, precizează sursa citată.

Direcțiile de acțiune pentru extinderea investițiilor în turism au fost fundamentate în baza studiului de cercetare aferent perioadei 2007-2016, studiu realizat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism, la solicitarea Ministerului Turismului. Acest document prevede un set de obiective specifice, a căror realizare va avea ca efect ridicarea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor turistice.

Stabilirea investițiilor finanțabile a fost realizată și pe baza unei consultări a unităților administrativ teritoriale, care au propus aproximativ 1.200 de idei de proiecte, funcție de necesitățile locale de dezvoltare a infrastructurii turistice, bazate pe cererea turistică.  În urma aplicării filtrelor de selecție prezentate au fost selectate circa 140 de proiecte de interes local.

În contextul îmbunătățirii performanțelor turismului din ultima perioadă și a creşterii competitivităţii şi atractivităţii României ca destinaţie turistică la nivel regional şi internaţional, prin elaborarea unui program multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism se creează premisele de dezvoltare superioară a destinaţiilor turistice din România, dar și a României ca macrodestinaţie.

loading...