Sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava, 10 iulie 2008, ora 14

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
PRIMAR            

                INVITATIE

    Prin prezenta va anuntam ca sunteti invitat la sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava, ce are loc astazi, 10 iulie 2008, ora 14, în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 50.
    Sedinta a fost convocata de Primarul municipiului Suceava, prin Dispozitia nr.2012 din 4.07.2008.

            ORDINE DE ZI   

Articol unic: Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 10 iulie 2008, ora 14 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

1.    Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local din data de 29.05.2008, 10.06.2008, 18.06.2008 si 30.06.2008;

2.    Proiect de hotarâre privind desemnarea Viceprimarului municipiului Suceava, dl Viorel Seredenciuc reprezentant al municipiului Suceava în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACET S.A. Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

3.    Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantilor municipiului Suceava în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. “Transport Public Local” S.A. Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

4.    Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantilor municipiului Suceava în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. “Termica” S.A. Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

5.    Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008, efectuarea virarilor de credite în cadrul bugetului local, precum si repartizarea unor sume din fondul de rezerva bugetara – initiator Primarul municipiului Suceava;

6.    Proiect de hotarâre privind instituirea taxelor pentru asistenta si reprezentare potrivit OUG nr. 44/2008 – initiator Primarul municipiului Suceava;

7.    Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Mansardare corp gradinita si extindere cu un corp nou” la Colegiul National “Mihai Eminescu” Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

8.    Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Bransament gaze naturale si posturi de reglare – Obcini zona blocurilor 20, 21, 22” în municipiul Suceava, judetul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

9.    Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “L.T.E. Obcini zona blocurilor 20,21,22 – Racord apa si canalizare menajera” în municipiul Suceava, judetul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

10.    Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti retelei de canalizare la obiectivul de investitii “Deviere conducta distributie gaze naturale, presiune redusa bransament gaze naturale si PRM la Sala de sport – Scoala Generala Ion Creanga, municipiul Suceava” – initiator Primarul municipiului Suceava;

11.    Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si retehnologizare statie de epurare în municipiul Suceava, judetul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

12.    Proiect de hotarâre privind aprobarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului Suceava aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, în care functioneaza unitati medicale precum si a celor în care se desfasoara activitati conexe actului medical care urmeaza sa fie vândute potrivit dispozitiilor OUG nr.68/28.05.2008 – initiator Primarul municipiului Suceava;

13.    Proiect de hotarâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi – initiator Primarul municipiului Suceava;

14.    Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii a doua posturi – functii publice în statul de functii al Primariei municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

15.    Cererea de concediu a domnului primar al municipiului Suceava, înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 140/4.07.2008;

16.    Diverse.
 
        Avizat pentru legalitate,
         Secretar municipiu
      Jr. IOAN CIUTAC