Ministerul Transporturilor anunță acum că din luna august finanțarea europeană la șoseaua de centură a municipiului Suceava a fost respinsă. Senatorul Dan Cadariu: Adio Centura Sucevei pentru anul 2018

Ministerul Transporturilor a anunțat, oficial, joi,  că finanțarea europeană pentru șoseaua de centură a municipiului Suceava a fost respinsă încă din luna august a acestui an și că nu poate preciza acum care va fi momentul în care lucrările vor putea fi reluate pentru finalizarea proiectului.

Senatorul PNL de Suceava, Dan Cadariu, a solicitat, în urmă cu o lună, precizări din partea Ministerului Transporturilor privind lucrările la șoseaua de centură a municipiului Suceava și i s-a răspuns că lucrările Ia obiectivul de investiții „Varianta de ocolire Suceava”  au  fost  derulate  și finanțate în perioada 2008 -2015 de la Bugetul de Stat prin Bugetul Ministerului Transporturilor (MT).

„În data de 28.08.2015, Compania  Națională  de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a depus la Ministerul Transporturilor,  Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transporturi (AMPOS-T) , Cererea de finanțare pentru proiectul „Construcția variantei de ocolire Suceava”, ca un proiect de tip fazat, faza 1 de implementare fiind finanțată prin POS-T 2007 -2013. Comisia Europeana a analizat proiectul și a emis Decizia CE(2016) 2460/26.04.2016 de aprobare a finanțării ”, se arată în răspuns.

Totodată se precizează că proiectul „Construcția variantei de ocolire Suceava” – Faza 2 a fost considerat eligibil pentru perioada de programare POIM 2014-2020, iar cererea de finanțare pentru faza a-2-a a fost transmisă catre AM POIM în data de 05.04.2017 și s-a aflat în evaluare până în data de 17.08.2017.

În data de 17.08.2017 CNAIR SA a fost informata oficial de MT – DGOIT că cererea de finanțare aferentă proiectului a fost respinsă. Având în vedere cele de mai sus, proiectul privind VO Suceava a fost inclus în Lista proiectelor de investiții cu finanțare de la bugetul de stat. În prezent  se află în avizare documentația tehnico-economică  aferentă  restului  de executat  în  vederea  aprobării  indicatorilor tehnico- economici”, menționează Ministerul Transporturilor.

În răspuns se precizează că în baza Deciziei nr.144/12.09.2017, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) lași a demarat procedura de licitație deschisă  pentru contractarea lucrărilor de execuție, iar anunțul de participare fiind în procedura de verificare și validare.

Totodată, în luna octombrie 2017 documentația de atribuire a fost promovată în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publlce (SEAP) urmând să fie revizuită și actualizată în funcție de solicitările Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP).

„Termenele pentru deschiderea ofertelor vor putea fi avansate doar după  validarea documentației în SEAP  și obtinerea finanțării pentru anul 2018.Informații privind data de începere a lucrărilor și data finalizării acestora vor putea fi comunicate numai după finalizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări și semnarea contractelor  de proiectare și execuție”, se arată în răspuns.

Senatorul PNL de Suceava, Dan Cadariu consideră că în acest caz se poate vorbi de un cinism al PSD care joacă „alba-neagra” cu sucevenii.

Astfel, el precizează că în perioada 2012-2015 au fost alocați zero lei de Guvernul PSD la șoseaua de centură și că după ce în 2016 s-a depus cerere de finanțare la AM POS Transporturi, în 2017 PSD respinge finanțarea europeană.

Senatorul liberal menționează că în 2018 PSD anunță că se va licita execuția după alocarea de fonduri de la buget , dar în Legea bugetului nu sunt sume prevăzute pentru acest obiectiv, iar amendamentele PNL ce prevăd alocarea de sume necesare sunt respinse cu nonșalanță de către PSD.