Consiliul Local Suceava a respins proiectul privind amenajarea a minim două locuri de parcare la fiecare locuință nou construită


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava a respins, în ședința de joi, proiectul inițiat de consilierii locali PSD cu privire la amenajarea a minim două locuri de parcare la fiecare locuință nou construită în municipiu.

Potrivit proiectului inițiat de cei opt consilieri locali ai PSD Suceava, numărul locurilor de parcare în municipiul Suceava este insuficient, iar dezvoltarea proiectelor imobiliare se face fără existența unor locuri de parcare suficiente.

Astfel, PSD Suceava a propus ca proiectul și documentația tehnică depuse în vederea obținerii autorizației de construire să se aprobe numai dacă numărul minim de locuri de parcare va fi de două locuri de parcare pentru fiecare locuință construită în locuințe colective și la care se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori.

Inițiatorii au mai arătat că, potrivit legislației, respectarea cerințelor privind asigurarea de către dezvoltatori a numărului minim de locuri de parcare este nu numai o condiție prealabilă emiterii autorizației de construire, ci și o condiție pentru însăși valabilitatea acesteia.

Serviciul de specialitate din Primăria Suceava a considerat însă neoportun acest proiect, arătând că necesarul de locuri de parcare în municipiul Suceava a fost fundamentat prin studiile care au stat la baza elaborării Regulamentului local de urbanism privind Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Suceava, documentație aflată în prezent în curs de avizare și că această documentație de urbanism va avea caracter director, strategic și de reglementare.

În raport se notează că în urma studiilor a rezultat un indice de motorizare de  aproximativ 320 autoturisme/1000 locuitori în municipiu.

Totodată, Serviciul de specialitate din Primăria Suceava menționează că numărul locurilor de parcare, pentru persoanele fizice sau juridice ce vor să construiască locuințe în municipiul Suceava a fost stabilit la minim două locuri de parcare la o locuință unifamilială cu lot propriu și minim un loc de parcare pe apartament.

Mai mult, în raport se arată că proiectul de hotărâre privind amenajarea a minimum două locuri de parcare la fiecare locuința nou construită nu este oportun deoarece nu poate fi aplicat la nivel local, dat fiind că cererea de apartamente noi în municipiul Suceava este mare, terenurile rămase disponibile au suprafețe mici, ceea ce ar conduce la imposibiltatea dezvoltării orașului și a satisfacerii acestei cerințe.

Proiectul inițiat de consilierii PSD a fost respins cu 11 voturi pentru, 6 împotrivă și 6 abțineri.


Intră acum și în grupul de