Numărul maxim de posturi finanţate prin MEN din bugetul de stat pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Suceava este 10. 394 în anul şcolar 2018-2019

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat Ordinul nr. 5282 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea Anexei la OMEN nr. 4884/2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi finanţat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în anul şcolar 2018-2019.

Conform Anexei la OMEN nr. 5282 din data 10 octombrie 2018, în judeţul Suceava numărul maxim de posturi finanţat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este de 10 394, din care 825 de posturi sunt pentru unităţile din învăţământul special şi pentru Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Suceava, iar 9569 de posturi sunt pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din învăţământul de masă.

În anexa respectivă se menţionează că transferul posturilor între învăţământul special şi CJRAE/CMBRAE, respectiv învăţământul de masa se poate face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al inspectoratelor şcolare şi informarea, prin adresă scrisă, a Direcţiei Generale Învăţământ Secundar Superior şi Educaţie Permanentă, fără a depăşi numărul total de posturi finanţate, comunicate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(L.B.)