Academician prof. univ. dr. ing. Ioan Milescu a încetat din viață. Cei care vor să îşi ia un ultim rămas bun pot să fie alături de comunitatea academică suceveană, joi, până la amiază, în holul corpului A al Universităţii Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava anunţă cu regret încetarea din viaţă a celui care a fost Academician prof. univ. dr. ing. Ioan Milescu.

Personalitate marcantă a silviculturii românești, factor de echilibru al politicii forestiere din România timp de mai bine de două decenii, profesorul Milescu s-a născut în data de 13 august 1928 (Hulubeşti, jud. Dâmboviţa). Începând cu anul 1948, domnia sa a urmat cursurile Facultatăţii de Silvicultură Câmpulung Moldovenesc, pe care a absolvit-o în 1953, cu Diplomă de merit, şef de promoţie la specialitatea inginer silvic. În acelaşi an, a fost admis pentru studii doctorale la Academia tehnică-silvică din Sankt-Petersburg, cursuri de zi, cu teza „Gospodărirea pădurilor din Regiunea Suceava în legătură cu exploatarea lor raţională”, care a fost susţinută public trei ani mai târziu, în 1956. Ulterior, domnia sa şi-a construit cariera în jurul activităţilor didactice şi de cercetare. Astfel, în anii 1952 – 1953, a fost preparator principal şi asistent universitar la Facultatea de Silvicultură Câmpulung Moldovenesc; în perioada 1954 – 1955, a ocupat poziţia de referent tehnic de specialitate în Direcţia învăţământului superior, agricol şi silvic din Ministerul Învăţământului Superior; între 1956 – 1962, a fost asistent universitar la Institutul Agronomic din Bucureşti şi conferenţiar la Centrul de perfecţionare Buşţeni şi la Facultatea de Silvicultură Braşov (1962 – 1990). În anul 1979, domnul profesor Milescu a dobândit calitatea de conducător de doctorat, specialitatea Economie forestieră. În toată această perioadă, domnia sa a fost, în paralel, cercetător ştiinţific, şef de laborator şi şef de secţie la Institutul de Cercetări şi Proiectări Silvice din Bucureşti (1956 – 1960), cercetător ştiinţific principal gradul I şi director al Institutului de Cercetări, Studii şi Proiectări Silvice din Bucureşti (1971 – 1974). În anii 1960-1962 şi 1976-1990, profesorul Milescu a fost, pe rând, director în Ministerul Economiei Forestiere, respectiv inspector general şi director tehnic în Ministerul Silviculturii. În anul 1991, domnia sa a devenit membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, al cărei membru corespondent era din 1969, făcându-se remarcat pentru activitatea desfăşurată în cadrul Secţiei Silvicultură.

După încetarea activității în administrația centrală, domnul profesor a ales să îşi continue cariera la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru a reînnoda firul tradiției învățământului superior silvic în Bucovina. Pe lângă activitatea de cadru didactic de excepţie şi ilustru conducător de doctorat, domnia sa a avut două mandate de decan şi unul de prorector în cadrul universităţii sucevene. De-a lungul carierei, profesorul Milescu a elaborat şi publicat, în reviste de specialitate şi la edituri recunoscute, 192 lucrări şi contribuţii ştiinţifice, dintre care 144 în calitate de unic autor. Dintre cărţile publicate de domnia sa, amintim: Pădurile şi omenirea (1990), Pădurea română (1991), Meteorologie şi climatologie (1993), Istoria pădurilor (1997) sau Economie forestieră (2002).

Adept al liberalismului temperat, domnul profesor Milescu a lăsat în sufletele cadrelor didactice ale Facultății de Silvicultură, în rândul întregului corp profesoral o profundă solidaritate, pe care ne străduim să o transmitem mai departe, cu fiecare generație de absolvenți.

Cei care l-au cunoscut şi vor să îşi ia un ultim rămas bun de la domnia sa pot să fie alături de comunitatea academică suceveană, mâine, 18.10.2018, până la amiază, în holul corpului A al Universităţii.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!