Casa de avocatură „Stoica și asociații” apără Consiliul Județean Suceava în procesul privind Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor

Casa de avocatură „Stoica și asociații” a fost selectată pentru a reprezenta în instanță Consiliul Județean Suceava în procesul pe care îl are în legătură cu realizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID).

Anunțul a fost făcut, luni, în ședința Consiliului Județean Suceava de secretarul județului, Petru Tanasă.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că procesul nu împiedică autoritățile județene să continue procedurile pentru selecția firmelor care vor opera cele două depozite ecologice de deșeuri de la Moara și Pojorâta.

El a arătat că cele două depozite au fost recepționate, iar în prezent se derulează în continuare analiza pentru desemnarea operatorului pentru depozitul de deșeuri Moara, menționând că sunt munți de hârtii pentru răspunsuri și clarificări.

Consiliul Județean Suceava a aprobat, în 16 octombrie, cu unanimitate de voturi, alocarea sumei de 120.000 de lei pentru angajarea unei case de avocatură specializate pentru reprezentarea instituției în instanță în condițiile în care, o firmă de avocatură din Cluj Napoca a deschis o nouă acțiune în instanța de contencios prin care cere anularea mai multor acte care au stat la baza proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Suceava prin care s-au construit două depozite ecologice de deșeuri la Moara și Pojorâta, s-au închis gropile neconforme și s-a dezvoltat noua infrastructură pentru gestionarea deșeurilor din județ.

 

De menționat este că în data de 11 octombrie 2018 a fost înregistrată la Consiliul Județean  Suceava cererea de chemare în judecată  formulată  de Societatea Civilă Profesională de Avocați Plopeanu & Ionescu, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca prin care se cere anularea Hotărârii Consiliului local Pojorâta nr. 69 din 16.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal aferent Depozitului de Deșeuri Pojorâta, act administrativ normativ al cărui emitent este Consiliul Local Pojorâta, beneficiar fiind Consiliul Județean Suceava; anularea în parte a Autorizatiei de construire nr. 39 din data de 03.10.2012, emisă de Președintele Consiliului Județean Suceava, exclusiv în privinta autorizării lucrărilor de construcții privind Depozitul ecologic Pojorâta, desființarea constructiei Depozitului ecologic de deșeuri Pojorâta, edificată în baza Autorizației de construire nr. 39 din data de 03.10.2012.

Asociația Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Gestionare a Deșeurilor Suceava a decis sprijinirea Comunei Pojorâta și a Județului Suceava în acest litigiu, prin formularea unei cereri de intervenție accesorie în dosarul indicat și prin recomandarea formulată către Consiliul Județean Suceava de a proceda la achiziționarea unor servicii juridice pentru formularea apărărilor necesare în litigiu.

Mai mult, reprezentanții primăriilor din județ au concluzionat că în situația în care se va decide desființarea depozitului Pojorâta există riscul ca județul Suceava să achite coreții financiare pentru suma aferentă obiectivului de investiții în cauză, sau pentru suma reprezentând valoarea întregului contract de finanțare. (T.B.)