Aproape 4.600 de elevi suceveni vor beneficia de sprijin financiar în cadrul programului “Bani de liceu” în acest an şcolar, iar alţi 3.344 de elevi vor primi burse prin programul “Bursa profesională”

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, miercuri, că 4.595 de elevi din judeţul Suceava ar urma să beneficieze în acest an şcolar de sprijin financiar lunar în cadrul programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, iar alţi 3344 de elevi din învățământul profesional, inclusiv învățământul dual vor primi bursă acordată în cadrul programului “Bursa profesională”.

El a spus că beneficiari ai sprijinului financiar acordat în cadrul Programului “Bursa Profesională” vor fi 70 de elevi din învăţământul dual şi 3274 de elevi din clasele IX-XI, din învăţământul profesional.

De menţionat este că Ministerul Educației Naționale a semnat, în luna octombrie, două contracte de finanțare din fonduri europene, în valoare totală de 114 milioane euro.

Într-un comunicat de presă al MEN din luna octombrie se menţiona că unul dintre contracte, aferent programului „Bani de liceu”, cu o valoare de 31 milioane euro, va permite “susținerea și continuarea acestui program și va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru perioada anilor școlari 2015-2019 pentru acest tip de sprijin”.

 

“Astfel, începând cu acest an școlar, fiecare beneficiar al programului „Bani de liceu” va primi, lunar, pe întreaga durată a cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar, față de 180 lei/lunar, suma primită anterior majorării. De asemenea, valoarea plafonului maxim de acordare a bursei a fost indexată de la 150 la 500 lei/membru de familie, urmare a corelării acestui plafon la situația economică actuală (salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată fiind stabilit, începând cu ianuarie 2018, la suma de 1.900 lei lunar)”, se precizează în comunicatul de presă al MEN.

 

Sursa citată arată că valoarea contractului de finanțare pentru Programul „Bursa profesională”, semnat între Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și Ministerul Fondurilor Europene, are o valoare de 83 milioane euro.

“Banii vor acoperi cheltuielile realizate de statul român în cadrul programului „Bursa Profesională” pentru perioada anilor școlari 2015-2018 și vor asigura continuarea acestuia în anii următori, în limita alocării financiare estimate din Programul Operațional Capital Uman, prin care sunt derulate ambele proiecte. Prin „Bursa profesională”, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învățământul profesional, inclusiv învățământul dual, vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene, 20% dintre elevi provenind din mediul rural. Bursa acordată în acest program, în valoare de 200 lei, se plătește tuturor elevilor, indiferent de veniturile părinților lor, dar în anumite condiții de frecvență menționate în art. 7 din HG 1062 din 30 octombrie 2012 sau în art. 7 din HG 951/2017, fiind o modalitate de a promova în mod direct participarea la programe de educație și formare profesională inițială”, se mai precizează în comunicatul MEN.

 

Potrivit legislaţiei, sumele reprezentând sprijinul financiar acordat în baza Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” se repartizează inspectoratelor şcolare judeţene de către Ministerul Educaţiei Nationale, pe baza listelor cu beneficiarii sprijinului financiar transmise din teritoriu şi validate de comisia constituită la nivelul

Ministerului, iar plata sprijinului financiar către elevi se va face prin casieriile unităţilor de învăţământ.

Totodată, sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” se acordă lunar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie.

Legislaţia prevede că sprijinul financiar se poate sista în cazul în care  elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ, dacă

elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile, dacă elevul a obţinut sub nota 7 la purtare şi dacă elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.

Conform MEN, Programul „Bursa profesională“ se adresează tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar.

“De „Bursa profesională“ beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional. Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională“ şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“”, menţionează MEN.

 

(L.B.)