Începe cel de-al patrulea ciclu al „Schemei Tinerilor Profesioniști”

Instituția Prefectului va găzdui miercuri, începând cu ora 10.00, lansarea Programului YPS în județul Suceava. Schema Tinerilor Profesioniști (Young Professionals Scheme – YPS) reprezintă o inițiativă semnificativă, finanțată de Uniunea Europeană prin programul Phare, în vederea accelerării ritmului de modernizare a administrației publice din România. YPS pregătește un nucleu de manageri ai unei noi generații în funcția publică, neutri din punct de vedere politic și formați profesional, în spiritul valorilor și principiilor moderne ale Uniunii Europene, în domeniul managementului sectorului public.

Schema Tinerilor Profesioniști este implementată de un consorțiu format din trei instituții europene cu expertiză în domeniul formării profesionale, în strânsă colaborare cu Unitatea Centrală pentru Reforma  Administrației Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Administratiei și Internelor, cu Institutul Național de Administrație (INA) și cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP). Cele trei instituții europene care fac parte din consorțiu sunt: European Consultant Organisation (Belgia), East West Consulting (Belgia) și B&S Europe (Belgia).

Obiectivul central al proiectului este să creeze sisteme de recrutare și selecție, de instruire, evaluare și plasare pe posturi, care să fie adecvate unui model rapid de dezvoltare accelerată a nivelelor superioare din cadrul funcției publice.

Schema Tinerilor Profesioniști urmărește atingerea obiectivelor sale prin crearea unui corp de profesioniști în cadrul funcției publice. Acești tineri profesioniști sunt formați prin intermediul a două programe distincte, fiecare incluzând perioade de instruire în România și în unul din cele 15 vechi state membre ale Uniunii Europene.

Bursierii sunt tineri absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai cu cea de studii superioare de lungă durată, cu sau fără experiență de muncă și care au maximum 35 de ani la data de 24 mai 2009. Aceștia vor urma același program ca și stagiarii în primul an de studiu, din luna mai 2009 și până în luna noiembrie 2009. La sfârșitul programului de formare în România, își vor continua apoi pregătirea pentru o perioadă de până la 10 luni în centre de excelență în una din cele 15 state vechi membre ale Uniunii Europene înainte de a-și relua activitatea în cadrul administrației publice din România.

Stagiarii pot fi tineri funcționari publici sau personal contractual din sectorul public, cu diplomă de studii universitare de licență, având cel puțin un an de experiență în sectorul public și maximum 35 de ani la data de 24 mai 2009. Aceștia vor dobândi experiență de lucru în una sau mai multe instituții publice, concomitent cu o instruire formală, din mai 2009 și până în noiembrie 2009, după care vor beneficia de stagii în administrațiile publice, cu o durată de până la 4 luni în una din cele 15 state vechi membre ale Uniunii Europene, înainte de a-și relua activitatea în cadrul administrației publice din România.

Cei care vor urma programul YPS vor beneficia de: instruire în domeniul dezvoltării managementului profesionist, bazată pe metode moderne de instruire întâlnite curent în administrațiile celor 15 vechi state membre ale Uniunii Europene; experiență de activitate sistematică în administrația publică din România, creată pe baza rotației în majoritatea instituțiilor publice și legată de programul de instruire; experiență personală directă în cele 15 vechi state membre ale Uniunii Europene, fie prin perioade de stagiu în administrația publică, fie în calitate de studenți ai programelor de formare post-universitare în centre de excelență.

Absolvenții programului YPS vor fi repartizați în poziții de management în cadrul administrației publice, unde vor trebui să lucreze ca funcționari publici pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Nu se preconizează specializarea absolvenților YPS într-un anume sector, ci se urmărește dezvoltarea capacității lor manageriale care să le permită să urmeze o cale rapidă de promovare spre nivelurile superioare ale funcției publice.

Formularele de înscriere sunt disponibile pe site-ul de web www.yps.ro. Termenul limită pentru înscrierea la ambele programe este vineri, 27 februarie 2009. Informații suplimentare la (021) 314 60 66.