Polițiștii suceveni solicită cetăţenilor să dea dovadă de responsabilitate şi spirit civic şi să sesizeze situațiile în care brazii de Crăciun se comercializează ilegal. Deja au fost depistate cazuri de încălcare a legii în domeniu

Poliţia Județeană Suceava anunță că a intensificat activităţile de control pentru asigurarea legalităţii depozitării, transportului şi comercializării  brazilor de Crăciun.

 

Astfel, deși mai sunt peste două săptămâni pană la Sărbătoarea Crăciunului, polițiștii au descoperit deja în cadrul acțiunilor de control brazi care erau deţinuţi şi urmau să fie comercializaţi cu încălcarea legislaţiei în domeniu.

Un exemplu în acest sens este că vineri după amiaza patrula de siguranță publică din cadrul Secției de poliție Burdujeni a identificat și oprit în trafic un autoturism cu semiremorcă condus de către un bărbat de 51 de ani, din orașul botoșănean Darabani care transporta pomi de Crăciun.

Acesta a prezentat două avize de însoțire primară  pentru cantitatea de 50 de pomi de Crăciun, specia brad, dar la controlul efectuat au fost găsiți 10 pomi fără ca aceștia să fie marcați cu amprenta dispozitivului dreptunghiular,conform Legii 171/2010.

În acest caz s-a luat măsura sancționării contravenționale iar cantitatea de 10 pomi a fost ridicată și predată pe bază de proces verbal de dare în custodie Ocolului Silvic Adâncata.

„Poliţiştii atrag încă o dată atenţia cu privire la respectarea legislaţiei în domeniul silvic şi solicită cetăţenilor să dea dovadă de responsabilitate şi spirit civic şi să sesizeze de îndată poliţia atunci când i-au la cunoştinţă despre acte ilicite în ceea ce priveşte exploatarea, transportul, depozitarea sau comercializarea de material lemnos de orice natură, în special a brazilor de Crăciun”, transmite Poliția Suceava.

În acest sens, Poliția Județeană Suceava prezintă şi câteva repere legislative spre informarea cetăţenilor dar şi în scopul descurajării celor pretabili la activităţi ilicite asociate delictelor silvice.

 

Astfel,  în Anexa Legii nr. 46/2008- pct. 21, arborii şi arbuştii ornamentali precum şi pomii de Crăciun sunt definiţi ca materiale lemnoase;

pct. 21. Materiale lemnoase – lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat – cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată, precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţi; materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile.

 

Prin Hotărârea nr. 470 din 4 iunie 2014 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, s-a reiterat faptul că pomii de Crăciun fac parte din categoria materialelor lemnoase, iar transportul acestora se face în baza avizelor de însoţire primare.

Transportul pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriul naţional se face în baza avizelor de însoţire primare, care se introduc în SUMAL; în sensul prezentei hotărâri pomii de Crăciun fac parte din categoria materialelor lemnoase.

 

Documentul de însoţire a materialelor lemnoase este avizul de însoţire, care poate fi aviz de însoţire primar/secundar, în funcţie de locul de unde acestea sunt expediate.

Normele Hotărârii de Guvern nr. 470/2014  referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, prevăd următoarele:

(1) Documentul de însoţire a materialelor lemnoase este avizul de însoţire, care poate fi aviz de însoţire primar/secundar.

(2) Documentul de însoţire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare este avizul de însoţire primar.

    (3) Documentele de însoţire pentru materiale lemnoase expediate din alte locaţii decât locul de recoltare, precum şi pentru cherestele sunt: avizul de însoţire secundar pentru materiale lemnoase, altele decât cherestelele, şi, respectiv, avizul de însoţire secundar pentru cherestele.

 

Transportul materialelor lemnoase fără aviz de însoţire prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă contravenţională şi confiscarea bunurilor în cauză.

LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 (*actualizată*)privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice:

ART.19

1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:

  1. b) transportul materialelor lemnoase fără avizele de însoţire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;

 

 „Atragem atenţia persoanelor cu preocupări infracţionale în acest domeniu, că în perioada următoare astfel de controale vor continua şi se vor intensifica, astfel încât tăierea, transportul şi comercializarea materialului lemnos, în special a brazilor de Crăciun să se desfăşoare în deplină legalitate”, atenționează Poliția Județeană Suceava. (N.B.)