Amenzi cuprinse între 600 și 2.500 de lei pentru nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din municipiul Suceava

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și viceprimarul Lucian Harșovschi au inițiat un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local să aprobe, în ședința de joi, modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare.

Potrivit inițiatorilor, prin aprobarea modificărilor și completărilor aduse regulamentului se vor asigura îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare a localității, dezvoltarea durabilă a serviciilor, stimularea colectării selective a deșeurilor și protecția mediului înconjurător.

Totodată, prin adoptarea modificărilor și completărilor acestui regulament vor fi eliminate unele neajunsuri semnalate până în prezent: utilizarea unor recipienți necorespunzători în colectarea deșeurilor, depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere, reciclabile, voluminoase sau din construcții și demolări, colectarea neselectivă a deșeurilor.

Astfel, regulamentul prevede următoarele amenzi:

 

 

De asemenea, constituie infracțiune vandalizarea și/sau distrugerea cu intenție sau din culpă sau furtul recipientelor de colectare (eurocontainere, pubele, coșuri stradale), precum și a oricăror părți componente a amplasamentelor de colectare a deșeurilor.

Conform proiectului de hotărâre, cuantumul amenzilor contravenționale stabilite în sarcina persoanelor juridice se aplică și persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau familiale, persoanelor care desfășoară activități pe baza liberei inițiative etc.

Precizăm că din data de 26 noiembrie 2018 a intrat în vigoare contractul de salubrizare menajeră care include, între altele, și colectarea selectivă a deșeurilor municipale care are ca scop final ca cetățeanul să plătească pentru cât gunoi umed produce, iar materialele reciclabile vor fi recuperate.

(M.T.)