Salariile de bază din Primăria Suceava vor fi majorate cu 9,5 la sută. Cel mai mare salariu de bază de 16.536 de lei e al secretarului municipiului, iar cel mai mic, de 2.080 de lei, pentru un muncitor necalificat. Polițiștii locali vor avea salarii de bază între 2.350 de lei și 5.886 lei.

Salariile de bază ale personalului angajat al Primăriei Suceava vor fi majorate, începând cu data de 1 ianuarie, cu 9,5 la sută, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local Suceava într-o ședință extraordinară programată pentru vineri.

Astfel, măsura vine după ce Guvernul a decis majorarea salariului minim brut pe economie de la 1900 de lei la 2080 de lei cu data de 1 ianuarie 2019.

Potrivit proiectului de hotărâre propunerea de stabilire a salariilor de bază valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru personalul aparținând familiei ocupaționale „Administrație” este următoarea: actualizarea cuantumului brut al salariilor de bază stabilite prin H.C.L. nr.3/2018 prin înmulțirea coeficienților corespunzători salariilor de bază prevăzute de H.C.L. nr.3/15.01.2018 cu salariul minim brut pe țară garantat în plată valabil începând cu data de 01.01.201 9, aprobat prin H.G.R. nr. 937/2018, care este de 2.080 lei.

În expunerea de motive se subliniază că această propunere a fost prezentată la consultarea cu reprezentanții salariaților în data de 11 ianuarie și a fost însușită de aceștia.

De menționat este că stabilirea salariilor de bază individuale, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 se va face de ordonatorul pricipal de credite – primarul municipiului Suceava, utiliziind salariile de bază aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, cu respectarea celorlalte prevederi  legale aplicabile în materie și va fi corespunzătoare încadrării personalului din luna decembrie 201 8 în funcție și grad – pentru funcții de conducere, respectiv în funcție grad/treaptă  și gradație pentru funcții de execuție.