Proiect de un milion de euro cu fonduri europene pentru reabilitarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Consiliul Local Suceava urmează să aprobe în ședința de joi documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava”, în vederea finanțăii acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4 „lnvestițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 4.5 „Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020”.

Potrivit proiectului, valoarea totală a investiției este de 4,882 milioane de lei cu TVA , din care 3,392 milioane de lei construcții-montaj.

Din valoarea total a proiectului suma de 4,631 milioane de lei reprezintă sprijin nerarnbursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, iar 251.222,65 lei va fi contribuția de la bugetul local al municipiului Suceava.

Prin proiect, corpul de cladire existent va fi reabilitat din punct de vedere funcțional și modernizat din punct de vedere al instalațiilor și echipamentelor.

De menționat că, în prezent, clădirea, construită în perioada 1978-1980  se află într-o stare avansată de degradare a finisajelor și mai puțin a elementelor structurale, avariile fiind datorate atât cauzelor seismice, dar și neseismice.

În expunerea de motive, primarul Ion Lungu subliniază că obiectivul principal al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, obiectiv ce se poate atinge prin reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional  și tehnic a Colegiului Tehnic de lndustrie Alimentară din municipiul Suceava.(N.B.)