Permisele de portarmă, sub controlul IJP Suceava

La nivelul judeţului Suceava sunt înregistraţi 882 deţinători de arme care au permise eliberate până la data de 31.12.2003, din care, până în prezent, s-au prezentat la viză 739, fiind restanţieri un număr de 143 titulari de permise de armă care deţin arme de vânătoare. Potrivit IPJ Suceava, în perioada 15.09-31.12.2008, la nivelul naţional trebuia să se realizeze activitatea de vizare a permiselor de armă şi a atestatelor de colecţionar care au fost eliberate până la data de 31.12.2003. Termenul de efectuare a vizei a fost până la data de 15 martie 2008, pentru ca toţi titularii de permise de armă să dispună de timpul necesar întocmirii documentelor şi prezentării pentru aplicarea vizei.
Pentru efectuarea vizei, titularii de permis de armă restanţieri au obligaţia de a se prezenta la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava – Serviciul arme, explozivi, substanţe toxice, până la data de 15 martie 2009, având asupra lor următoarele: permisul de armă şi armele înscrise în acesta; actul de identitate în original şi în copie; permisul de vânătoare şi carnetul de membru vânător vizat pe anul 2007 în original şi copie; cererea tip care va fi completată şi semnată inclusiv pe verso de către titularul permisului de armă pentru a confirma că a fost instruit cu privire la unele reguli generale care trebuie respectate de către posesorul permisului de arme (se poate procura de la sediile cluburilor de vânătoare şi pescuit sportiv ori de la sediul IPJ Suceava – serviciul arme); o fotografie color 4×5 cm; adeverinţa care să ateste calitatea ce a determinat acordarea autorizării pentru a deţine arma de apărare şi pază (în cazul persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice); certificatul medical tip, din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii (modelul poate fi procurat de la sediile cluburilor de vânătoare sau sediul IPJ Suceava – serviciul arme); aviz psihologic din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii; certificat de cazier judiciar.
Poliţiştii precizează că neprezentarea la acţiunea de viză în perioada şi în locurile stabilite se sancţionează contravenţional, cuantumul fiind între 500 şi 1.000 lei, iar ulterior se dispune anularea dreptului de a deţine, purta şi folosi arme letale.
Pentru date suplimentare, cei interesaţi se pot adresa direct sau telefonic la serviciul arme, explozivi, substanţe toxice, la telefoane: 023.0203060, 0230.203061, 0230.203014 sau 0743.037916, 0745.268494.

loading...