Curtea de Conturi constată că în județul Suceava cheltuielile publice s-au axat pe funcționare și mai puțin pe investiții destinate dezvoltării comunităților locale. Plățile aferente proiectelor cu finanțare europeană au fost realizate doar în proporție de 15,1% ce denotă incapacitatea autorităților publice locale de a identifica și implementa proiecte de dezvoltare finanțate din fonduri externe nerambursabile

Curtea de Conturi a constatat în urma acțiunilor de audit făcute în județul Suceava în cursul anul 2018 o tendință în evoluția și structura cheltuielilor orientată cu precădere spre asigurarea condițiilor de funcționare a autorităților administrațiilor publice locale prin efectuarea cheltuielilor de personal și a celor pentru bunuri și servicii și mai puțin pentru investiții destinate dezvoltării comunităților locale.

Astfel, potrivit raportului Curții de Conturi, în anul 2017, volumul total al plăților efectuate din resursele bugetului centralizat la nivelul județului Suceava au fost de 1.699.985 mii lei ceea ce reprezintă un grad de realizare a execuției bugetare a cheltuielilor (plăților) de 76,7%,inferioare execuției aferente anului 2016 cu un grad de realizare de 81,2%.

„Principala cauză care a influențat nerealizarea execuției bugetare a cheltuielilor (plăților), față de prevederile bugetare, este nerealizarea investițiilor publice, astfel plățile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene au fost realizate doar în proporție de 15,1%, ceea ce în sumă absolută reprezintă o nerealizare de 335.399 mii lei, fapt care denotă incapacitatea autorităților publice locale de a identifica și implementa proiecte de dezvoltare finanțate din fonduri externe nerambursabile”, se arată în raport.

De asemenea, potrivit documentului, un grad relativ mare de nerealizare s-a constatat și la cheltuielile de capital, situație în care față de prevederile definitive în sumă de 357.928 mii lei, au fost efectuate plăți pentru investiții în sumă de 205.201 mii lei, atât datorită nerealizării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile cât și a proiectelor finanțate integral sau parțial din bugetele locale.

„ Comparativ cu prevederile bugetare anuale definitive, la limita superioară de realizare se remarcă utilizarea aproape integrală a fondurilor publice la cheltuielilor de personal – 98,1%, cheltuieli cu operațiuni financiare – 93,2% și cheltuieli cu asistența socială – 92,8%”, se precizează în raport.

Mai mult, din analiza structurii plăților efectuate în anul 2017, rezultă că ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile de personal, respectiv 46,4%, devansând ponderile celorlalte categorii de plăți, astfel cheltuielile pentru bunuri și servicii înregistrează o pondere de 16,8% și cheltuielile de capital o pondere de 12,1% din volumul total al plăților bugetare, rezultând o tendință în evoluția și structura cheltuielilor orientată cu precădere spre asigurarea condițiilor de funcționare a autorităților administrațiilor publice locale prin efectuarea cheltuielilor de personal și a celor pentru bunuri și servicii și mai puțin pentru investiții destinate dezvoltării comunităților locale.

„Repartizarea cheltuielilor efectuate pe secțiunile contului de execuție a bugetului local, conform datelor din execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2017, evidențiază orientarea efectuării cheltuielilor spre activitatea de funcționare, aspect concretizat în ponderea de 83,1,7% a cheltuielilor de funcționare din totalul execuției bugetare”, se mai arată în raportul Curții de Conturi. (N.B.)