Direcţia Silvică Suceava își propune în această primăvară regenerări naturale şi împăduriri pe o suprafaţă de 1875 hectare

Direcţia Silvică Suceava a anunțat că va realiza în primăvara acestui an o suprafaţă totala de regenerări de 1875 ha, din care 810 ha regenerări naturale şi 1065 ha împăduriri integrale.

Șef birou Regenerarea și protecția pădurilor din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, ing. Strugariu Dorin, a prezentat situaţia privind  programul lucrărilor de regenerarea pădurilor în fond forestier de stat, în fond forestier privat administrat cu contracte şi în fond forestier ce aparţine persoanelor fizice cu contracte de servicii silvice.

Astfel, în ceea ce privește regenerarea pădurilor în fondul forestier de stat programul pentru lucrările de regenerarea pădurilor în primăvara anului 2019 este în suprafaţă de 1670 ha, din care regenerări naturale 800 ha şi împăduriri integrale 870 ha.

Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări, se vor efectua lucrări de completări curente pe 159 ha.

El a precizat că în campania de împăduriri din primăvara acestui an, necesarul de puieţi pentru Direcţia Silvică Suceava este de 5,6 milioane  bucăţi, puieţii fiind produşi în cea mai mare parte în pepinierele proprii.

Potrivit acestuia, excedentul  de puieţi pe care îl înregistrează Direcţia Silvică Suceava este:  pin silvestru 3 mii buc., frasin 2 mii buc,  plop e.a. 0,11 mii buc, iar puieţii disponibili din speciile menţionate pot fi livraţi contra cost, la preţuri avantajoase, persoanelor fizice şi juridice interesate.

Totodată, Direcţia Silvică Suceava pune la dispoziţie contra cost,  prin Pepiniera Silvică Salcea, pentru cei interesaţi, 300 mii puieţi din specii ornamentale dintr-o gamă variată de specii pentru amenajarea spaţiilor verzi.

Din speciile de răşinoase se pot livra contra cost puieţi  de  tuia, ienupăr, molid argintiu, chiparos etc., iar din cele de foioase, puieţi  de spiraea, forsythia, iederă, magnolia, liliac etc.,  din numeroase varietăţi. În ce priveşte arbuştii fructiferi, se pot livra puieţi de  zmeur, mur, goji etc., iar dintre plantele perene (flori),  varietăţi de  crizantemă, garofiţă, lavandă, bujor etc.

Pentru persoanele fizice şi juridice interesate în  amenajarea unor spaţii verzi, Pepiniera Silvică Salcea pune la dispoziţie  gazon la preţuri avantajoase, iar informaţii suplimentare privind dimensiunile puieţilor ornamentali şi preturile de livrare a acestora, inclusiv preţurile de  livrare gazon, pot fi obţinute la Pepiniera Silvică Salcea, tel. 0230/529321 sau 0751/164370.

În ceea ce privește regenerarea pădurilor din fondul forestier privat administrat de RNP cu contracte, în baza contractelor de administrare încheiate cu alţi deţinători de păduri, Direcţia Silvică Suceava va executa lucrări de regenerare pe suprafaţa de 100 ha, împăduriri, dintre care suprafeţele cele mai mari cu lucrări de regenerarea pădurilor la ocoalele silvice Broşteni – 32 ha, Pojorâta – 26 ha, Crucea 20 – ha,  Vatra Dornei –16 ha. Suprafaţa cu regenerări naturale ce se va realiza este de 10 ha.

În  fondul forestier privat administrat în anul 2019 se vor executa lucrări de completări în suprafaţă de 25 ha.

Totodată, se are în vedere regenerarea pădurilor din fondul forestier aparţinând persoanelor fizice ce deţin suprafeţe neregenerate

Astfel, în suprafeţele neregenerate ce aparţin persoanelor fizice cu fond de conservare constituit  conform Legii nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în primăvara lui 2019 sunt programate a se executa lucrări de regenerare pe cca. 95 ha.

Pentru împădurirea suprafeţelor ce aparţin persoanelor fizice cu contracte de servicii silvice, rolul  Gărzii  Forestiere Suceava este de a determina persoanele fizice care deţin suprafeţe pe care s-au executat tăieri în anii anteriori să le împădurească. Direcţia Silvică Suceava asigură  puieţii necesari pentru împăduriri şi asistentă tehnică pentru împădurirea suprafeţelor neregenerate din fondul forestier ce aparţine persoanelor fizice  care au încheiat contracte de servicii silvice.

De menționat este că în acţiunile  şi manifestările ce vor avea loc în   cadrul „Lunii plantării  arborilor”, se implică atât Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Suceava, cât şi societatea civilă.

Scopul programului este de a reaminti şi sensibiliza omul obişnuit, dar şi factorii de decizie, despre rolul pădurii, despre importanţa menţinerii echilibrului ecologic al mediului.

O componentă importantă a activităţii de regenerare a pădurilor o reprezintă susţinerea din punct de vedere tehnic şi logistic a acţiunilor promovate de societatea civilă pentru dezvoltarea conştiinţei apărării, conservării şi dezvoltării pădurii, a respectului pentru pădure în societatea actuală.

În cadrul acestor acţiuni cu rol de conştientizare a valorii pădurilor, în perioada inclusă în „Luna plantării arborilor” se vor desfăşura evenimente  ca: plantări de puieţi forestieri în şantiere de împăduriri din fond forestier şi din afara acestuia, conferinţe pe teme ecologice, expoziţii pe teme specifice pădurii, concursuri profesionale, sponsorizări cu material forestier pentru plantat.

Direcția Silvică Suceava mai anunță și programul de culturi în pepiniere din primăvara anului 2019.

În acest sens sursa citată ară că sunt culturi în pepiniere,  total  539 ari, din care repicaje total 450 ari, respectiv molid  – 415 ari, larice – 33 ari, pin silvestru – 2 ari,  semănături în câmp – 79 ari, butăşiri plop e.a. – 10  ari.

În ceea ce privește culturi în solarii există un total de  3220 mp,  din care: molid 2900 mp; larice 300 mp și pin silvestru -20 mp.

Direcția Silvică Suceava a specificat că suprafeţele pe care se vor amplasa culturile în această primăvară au fost cultivate cu plante amelioratoare în anul 2018, s-au erbicidat şi sunt arate din toamnă, astfel încât există premisele unei bune reuşite a culturilor.

Totodată, materialul săditor necesar (puieţi, butaşi, seminţe forestiere) este asigurat în totalitate din surse proprii, iar până în prezent s-au executat lucrările de butăşiri şi sunt în curs de a fi executate semănături în solarii, semănături în câmp si repicaje.