Peste 300 de cadre didactice sucevene s-au înscris la Examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar urmând să susţină proba scrisă la 39 de discipline

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, la Examenul de Definitivat 2019 s-au înscris 310 cadre didactice sucevene care urmează să susţină proba scrisă la 39 de discipline.

Conform sursei citate, cele mai multe cereri de înscriere s-au înregistrat la Limba română şi literatura pentru copii, Metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar- 58, la  Limba şi literatura română şi matematică, Metodica predării celor două discipline în învăţământul primar-56,  la disciplina Educaţie fizică şi sport-30, la Limba şi literatura engleză-27, la disciplina Limba şi literatura română-18, la Matematică-16, la Geografie şi Psihopedagogie specială câte 9 cereri şi câte 7 cereri la Istorie, la Asistenţă medicală generală –Maiştri instructori şi la disciplina Transporturi- Maiştri instructori.

Conform Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2018-2019, efectuarea inspecţiilor de specialitate are loc până pe 31 mai 2019,în  perioada 3-14 iunie 2019 este prevăzută completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică, în data de 24 iulie va avea loc susţinerea probei scrise , iar afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi va fi în data de 31 iulie 2019, în timp ce înregistrarea contestaţiilor are loc în perioada 31 iulie-1 august 2019 şi soluţionarea contestaţiilor este prevăzută în perioada 1-5 august 2019, rezultatele finale urmând să fie afişate în data de 5 august.

De menţionat este că pentru Examenul de Definitivat 2018 în judeţul Suceava au avut validate dosarele 369 de cadre didactice.

(L.B.)