7 aprilie, zi aniversară pentru Oficiul Român pentru Imigrări

Ziua de 7 aprilie a fost stabilită ca zi aniversară a Oficiului Român pentru Imigrări prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 373 din 28 decembrie 2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din data de 09 februarie 2008, avându-se în vedere importanţa pe care o acordă Uniunea Europeană instituţiei imigrării, la nivel european şi în mod implicit la nivelul statelor membre, necesitatea creării unei culturi instituţionale şi a unei motivaţii în plus de ordin organizaţional a personalului Oficiului Român pentru Imigrări.

Această zi marchează împlinirea, anul acesta, a 128 ani de la promulgarea primei Legi asupra străinilor, publicată în M.O nr. 6 din 7 aprilie 1881, lege prin care a fost reglementat pentru prima dată în România regimul juridic al cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul ţării.

Oficiul Român pentru Imigrări a fost înfiinţat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2007 ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Hotărârea de Guvern nr. 639/20.07.2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrari defineşte în art. (1) Oficiul Român pentru Imigrări ca „ structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii”.